Stanowisko do badań częstotliwości drgań własnych łopatek wirnika przy pomocy wibrometru PSV-500-3D

Research position for testing the natural frequency of rotor blades using a PSV-500-3D vibrometer

  • Joanna Matczak Politechnika Łódzka, Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn
  • Kamil Matczak Politechnika Łódzka, Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn
Keywords: wibrometr laserowy

Abstract

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania wibrometru laserowego do wykonywania bezdotykowych pomiarów drgań pozwalających na zastosowanie go jako narzędzie do wielu aplikacji pomiarowych. Autorzy wskazali możliwości efektywnego zastosowania wibrometru laserowego w przemyśle lotniczym do celów projektowania optymalnej geometrii łopatek wirnika, badania wpływu drgań na pracę łopatek oraz w konsekwencji zwiększenia wydajności oraz niezawodności ich pracy.

References

1. Cichoń P., Stosiak M., Zastosowanie wibrometru laserowego do pomiaru drgań stołu symulatora liniowego napędu hydrostatycznego, Napędy i sterowanie, Wrocław 2012.
2. Ćwikła A., Jurek M., Zastosowanie bezdotykowych technik pomiarowych w analizie drgań, Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009, Chełm 2009,
3. Dwojak J., Rzepiela M., Struzik J., Wykorzystanie wibrometru laserowego do diagnostyki eksploatacyjnej silników elektrycznych na podstawie własnych doświadczeń, Zeszyty Problemowe – Ma-szyny Elektryczne Nr 89/2011, Komel, Katowice 2011,
4. Polytec, Instrukcja obsługi LASEROWY WIBROMETR SKANUJĄCY PSV-500-3D
5. Waszczuk- Młyńska A., Radkowski S., Drgania płyty, model anali-tyczny i jego weryfikacja za pomocą wibrometru laserowego, Ze-szyty Naukowe Instytutu Pojazdów 4(95)/2013, politechnika Warszawska, Warszawa 2013,
6. http://pl.brammer.biz/product-family/20657-W22+IE2+%28High+Efficiency%29++Silnik+Indukcyjny+AC+%E2%80%93+Mocowanie+%C5%81apowe?category=177&sort=itemDescription&order=ASC
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests