Wybrane aspekty prac pod napięciem w sieciach średniego napięcia

Selected aspects of work under voltage in medium voltage grids

  • Jacek Kozyra Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Eryk Ostapiuk Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Kamil Hebda Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: Prace Pod Napięciem – PPN, Strefa pod napięciem, Strefa w pobliżu napięcia, Element Ochronny

Abstract

W niniejszej publikacji przedstawiono charakterystykę prac pod napięciem na liniach średniego. Zaprezentowano metody i technologię realizacji PPN, zasady organizacji i wykonywania prac.

References

1. Prawo Energetyczne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059),
2. Kodeks Pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2014, poz. 1502).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003, Nr.169, poz. 1650).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013, poz. 492).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higie-ny pracy. (Dz. U. 2003 r. Nr. 169, poz. 1650).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownika oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz. U. 1996 Nr. 69, poz.332).
7. Centralny Instytut Ochrony Pracy: Szczególne rodzaje prac. Praca na wysokości. www.ciop.pl
8. PN-EN 60855:1999, Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem,
9. PN-IEC 832:1994, Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem,
10. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska- Fijałkowska A.: Monitoring of low voltage grids with the use of SAIDI indexes, Przegląd elektrotechniczny R.93 NR 9/2017, pp. 146-150,
11. Kozyra J.: Monitorowanie i diagnozowanie uszkodzeń w procesach wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, Logistyka 3/2015 str. 2415-2425,
12. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska- Fijałkowska A., Górecki R.: Supplying electricity to service and business complexes, 12th In-ternational Conference 2018 ELECTRO, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests