Niszczenie ochronno-dekoracyjnych powłok nadwozi samochodowych pod wpływem promieniowania słonecznego

Destruction of protective-decorative coatings for car bodies under the influence of solar radiation

  • Danuta Kotnarowska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Dariusz Stanisławek Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Keywords: destrukcja, powłoki polimerowe (lakiernicze), starzenie promieniowaniem UV

Abstract

W wyniku przeprowadzonych badań przyspieszonych stwierdzono, że oddziaływanie promieniowania UV istotnie wpływa na destrukcję warstwy nawierzchniowej powłok akrylowych. Wraz z upływem okresu starzenia rosła kruchość warstwy nawierzchniowej. W wyniku tego cząstki napełniaczy i pigmentów, tracąc adhezję do powłokotwórczej żywicy akrylowej, wydostawały się z powierzchni powłok. Prowadziło to do zmniejszania zarówno grubości, jak i połysku powłok. Skutkowało to również znacznym zwiększeniem chropowatości powierzchni powłok, ocenianej na podstawie parametrów: Ra, Rz i Rt. Obserwowano także pogorszenie własności dekoracyjnych powłok, z powodu zmiany ich  barwy i miejscowych przebarwień.

References

1. Amrollahi S., Mohseni M., Ramezanzadeh B., Fabrication of a low surface energy acrylic/melamine clearcoat with enhanced weathering and biological resistances: Investigation of the role of organic UV absorber and nanosilica particles, „Progress in Organic Coatings” 2017, Vol. 105, p. 132÷142.
2. Collin S., Pierre-Olivier Bussiere P., O., Jean-Luc Gardette J.,L., Jacques Perdereau J., Sandrine Therias S., Accelerated photo-aging of organic coatings used as protective layers for Blu-ray Discs, „Progress in Organic Coatings” 2015, Vol. 84, p. 9÷17
3. Irigoyen M., Aragon E., Perrin F., X., Vernet J. L., Effect of UV aging on electrochemical behavior of an anticorrosion paint, “Progress in Organic Coatings” 2007, Vol. 59, Issue 3, p. 259÷264.
4. Kotlík P., Doubravová K., Horálek J., Kubáč L., Akrma J., Acrylic copolymer coatings for protection against UV rays. “Journal of Cultural Heritage“ 2014, Vol. 15, p. 44÷48.
5. Kotnarowska D., Sirak M., Destrukcja nawierzchniowych powłok akrylowych starzonych promieniowaniem UV. „Autobusy” 2017 nr 6.
6. Kotnarowska D., Sirak M., Ocena wpływu starzenia promieniowa-niem UV na destrukcję ochronno dekoracyjnych powłok nadwozi samochodowych, „Autobusy” 2016 nr 6.
7. Kotnarowska D., Influence of ultraviolet radiation and aggressive media on epoxy coating degradation, “Progress in Organic Coatings” 1999, Vol. 37, p. 149159.
8. Kotnarowska D., Influence of Ultraviolet Radiation on Erosive Resistance of Modified Epoxy Coatings. “Solid State Phenomena” 2006, Vol. 113, p. 585588.
9. Kotnarowska D., Sirak M., Wpływ czynników środowiska na destrukcję powłok akrylowych, „Ochrona przed Korozją” 2017, nr 9, s. 300305.
10. Narisava I., Resistance of polymer materials. Ed. Chemistry, Moscow 1987 (w jęz. rosyjskim).
11. Perera D. Y., Physical ageing of organic coatings, “Progress in Organic Coatings” 2003, Vol. 47, Issue 1, p. 61÷76.
12. Pintus V., Wei S., Schreiner M., Accelerated UV ageing studies of acrylic, alkyd, and polyvinyl acetate paints influence of inorganic pigments, “Microchemical Journal” 2016, Vol. 124, p. 949÷961.
13. Wojciechowski K., Zukowska G.,Z, Korczagin I, Malanowski P., Effect of TiO2 on UV stability of polymeric binder films used in waterborne facade paints, „Progress in Organic Coatings” 2015, Vol. 85, p. 123÷130.
14. Zubielewicz M., Kamińska-Tarnawska E., Powłoki odbijające promieniowanie słoneczne, „Ochrona przed Korozją” 2009, Nr 52 (4-5) s. 106109.
15. Zyska B., Problemy mikrobiologicznego rozkładu i mikrobiologicznej korozji materiałów, „Ochrona przed Korozją” 1994, nr 4, s. 8286.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests