Elektryczne napędy zwrotnicowe nowej generacji

The new generation electrical railway drives

  • Mieczysław Kornaszewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Janusz Dyduch Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: sterowanie ruchem kolejowym, napęd zwrotnicowy, bezpieczeństwo

Abstract

W skład drogi kolejowej wchodzą również takie jej elementy, jak rozjazdy kolejowe. Bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego jest uzależnione nie tylko od utrzymania rozjazdu kolejowego, ale również od poprawnego funkcjonowania napędu zwrotnicowego. Artykuł poświęcony został nowoczesnym napędom zwrotnicowym i zawiera informacje dotyczące rozwoju technicznego elektrycznych napędów zwrotnicowych. Tworzenie kolejnych rozwiązań napędów zwrotnicowych wymuszone jest ciągłym wzrostem oczekiwań w stosunku do konieczności zapewniania bezpieczeństwa ruchu kolejowego i utrzymania jakości transportu kolejowego.

References

1. ADtranz ZWUS: Elektryczny napęd zwrotnicowy typu EEA-4, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, 1989.
2. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska: BOMBARDIER – the evolution of mobility, Forum Pracodawców, Katowice 2013.
3. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska: Napęd zwrotnicowy typu EEA-5, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, Katowice 2002.
4. Kornaszewski M., Czubak D.: Analiza porównawcza elektrycznych napędów zwrotnicowych EEA-5 oraz S700 KM, „Transport i Komunikacja” Nr 2/2013, Kwidzyn 2013.
5. Kornaszewski M., Dyduch J.: Rozwój technologiczny napędów rozjazdów kolejowych, „Przegląd komunikacyjny” Nr 12/2016, s. 4–10, Wrocław 2016.
6. Michna S., Pełka A.: Napęd zwrotnicowy EEA-5, „Technika trans-portu szynowego” Nr 2/2007.
7. Mikulski J., Młyńczak J.: Eksploatacyjne badania napędów zwrotnicowych. „Problemy Kolejnictwa”, zeszyt 153, Warszawa 2011.
8. Nowakowski W., Ciszewski T., Łukasik Z.: The Concept of Rail-way Traffic Control Systems Remote Diagnostic, International Conference on Transport Systems Telematics, 2017.
9. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: INSTRUKCJA o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4. Warszawa, 2015.
10. Siemens: Napęd zwrotnicowy S700 K/KM, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa TS RA PL, Warszawa 2005 .
11. Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A.: Technologia Transportu Kolejowego, WKiŁ, Warszawa 2004.
12. http://www.rbf.net.pl/wiecej,Bezterminowe-swiadectwo-UTK-dla-Thalesa,179
13. http://kolster.com.pl/produkty_3.html
14. http://www.transportszynowy.pl/kolrozjazdybudowa.php
15. https://www.bsk.isdr.pl/srk/foto/eea4.jpg
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests