Wspomaganie podejmowania decyzji w procesie eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym

  • Mieczysław Kornaszewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: eksploatacja urządzeń, wspomaganie decyzji, sterowanie ruchem kolejowym

Abstract

Rosnące wymagania bezpieczeństwa stawiane urządzeniom sterowania kolejowym sprawiają, że coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia racjonalnego podejmowania decyzji w zarządzaniu procesem eksploatacji tych urządzeń. Zarządzanie obejmuje działania konieczne dla efektywnej realizacji procesu eksploatacji i obejmuje umiejętności jednoznacznego sprecyzowania celu działania, przygotowanie potrzebnych zasobów, ułożenie planu prac oraz kontrolę przebiegu ich realizacji. Realizacja każdej z wymienionych funkcji wymaga od człowieka podejmowania skomplikowanych decyzji.

References

1. Cempel Cz., Tomaszewski F.: Diagnostyka maszyn. Zasady ogólne. Przykłady zastosowań. Wydawnictwo MCNEI, Radom 1992.
2. Chrzan M., Kornaszewski M., Ciszewski T.: Renovation of Marine Telematics Objects in the Process of Exploitation. Management Perspective for Transport Telematics. Communications in Computer and Information Science, Volume 897. Springer Nature Switzerland AG 2018.
3. Diederik J.D. Wijnmalen: Analysis of benefits, opportunities, costs, and risks (BOCR) with the AHP-ANP: A critical validation. Mathematical and Computer Modelling, vol. 46, Issues 7 8, 2007.
4. Dyduch J., Moczarski J.: Podstawy eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Radom 2015.
5. Florek J., Barczak A.: Procesy informacyjno-decyzyjne w eksploatacji obiektów technicznych. Telekomunikacja i techniki informacyjne 1-2/2004.
6. Konieczny J.: Sterowanie procesem eksploatacji. PWN, Warszawa 1975.
7. Kornaszewski M.: Eksploatacja systemów sterowania ruchem kolejowym. Technika Transportu Szynowego tts 10/2013.
8. Kornaszewski M.: Modelowanie odnowy systemów sterowania ruchem kolejowym w procesie eksploatacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Radom 2013.
9. Kornaszewski M.: Zarządzanie eksploatacją systemów sterowania ruchem kolejowym. Logistyka 3/2015.
10. Moczarski J.: Struktura procesu informacyjno-decyzyjnego w obsługiwaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym. XIV International Conference „Computer systems aided science, industry and transport”. Zakopane 2010.
11. Nowakowski W., Ciszewski T., Łukasik Z.: The Concept of Rail-way Traffic Control Systems Remote Diagnostic. Smart Solutions in Today's Transport. Communications in Computer and Information Science, Series Volume 715. 17th International Confer-ence on Transport Systems Telematics, TST 2017, Springer International Publishing AG 2017.
12. PKP PLK S.A.: Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-12 (E-24), Warszawa 2005.
13. Pniewski R., Kornaszewski M., Chrzan M.: Safety of electronic ATC systems in the aspect of technical and operational. 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Proceedings, Part IV. Rajecke Teplice, Slovak Republic, October 2016.
14. Saaty T.L.: Decision making the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering 13(1), 2004.
15. Sobczyk E.J, Wota A., Krężołek S.: Zastosowanie matematycznych metod wielokryterialnych do wyboru optymalnego wariantu źródła pozyskania węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 27, z. 3, 2011.
16. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Biblioteka problemów eksploatacji. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Kraków – Radom 2004.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests