Ocena zmiany w utrzymaniu pojazdów kolejowych

Assessment of change in maintenance of railway vehicles

  • Magdalena Helak Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Piotr Smoczyński Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Adam Kadziński Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: zmiana, zarządzanie zmianą, utrzymanie pojazdów kolejowych, bezpieczeństwo

Abstract

Zmiana jest pojęciem towarzyszącym ludzkości od zawsze, jednocześnie jednak – niedocenianym w kontekście wprowadzania zmian w różnego typu przedsiębiorstwach. Dotyczy to także przedsiębiorstw kolejowych, które od niedawna mają prawo samodzielnie kształtować (zmieniać) sposób utrzymywania pasażerskich i trakcyjnych pojazdów kolejowych. W artykule przedstawiono analizę literaturową dotyczącą zagadnienia zarządzania zmianą oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy kolejowe. Następnie pokazano przykładową ocenę znaczenia zmiany w utrzymaniu elektrycznego zespołu trakcyjnego.

References

1. Dąbkowski B., Filozofia jako mądrość, Wydawnicwto Flos Carmeli, Inowrocław 2008, ISBN: 978-83-88570-49-0.
2. Gerbec M., Safety change management – A new method for integrated management of organizational and technical changes. Safety Science, nr 100, 2017, s. 225–234, DOI: 10.1016/j.ssci.2016.07.006.
3. Koch J., Gritsch A., Reinhart G., Process design for the management of changes in manufacturing: Toward a Manufacturing Change Management process. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, nr 14, 2016,
s. 10–19, DOI: 10.1016/J.CIRPJ.2016.04.010.
4. Kościelniak H., Zarządzanie zmianami w logistyce zaopatrzenia. Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 6, 2000.
5. Kotter J., Jak przeprowadzić transformację firmy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
6. Levovnik D., Gerbec M., Operational readiness for the integrated management of changes in the industrial organizations – Assessment approach and results. Safety Science, nr 107, 2018, s. 119–129, DOI: 10.1016/j.ssci.2018.04.006.
7. Ober J., Globalizacja a psychologiczne aspekty zarządzania zmianą w organizacjach. Zeszyty Naukowe, Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015,
s. 217–228.
8. Polak A., Wprowadzanie zmian w dokumentacji technicznej budowy. Przegląd Budowlany, Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, nr 7-8, T. 82, 2000, s. 69–73.
9. Polak A., Zarządzanie zmianami technicznymi. Problemy Jakości, Wydawnictwo SIGMA-NOT, nr 3, R. 39, 2007,
s. 19–23.
10. Schuh G., Riesener M., Tönnes C., Aleksic S., Technical Change Management for the Maintenance of Product Platforms. Procedia CIRP, nr 60, 2017, s. 458–463, DOI: 10.1016/J.PROCIR.2017.01.025.
11. Takeda K., Saito H., Shiamad Y., Kitajima T., i in., Overview for Management of Change based on Business Process Model of Plant Lifecycle, w: Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier B.V., 2013, s. 607–612.
12. Urząd Transportu Kolejowego, Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r., Warszawa 2017, ISBN: 9788365709110.
13. Urząd Transportu Kolejowego, Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r., Warszawa 2018, ISBN: 978-83-65709-25-7.
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2017, poz. 1525)
15. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests