Wpływ eteru dietylowego w mieszaninie z olejem napędowym na dynamikę przyspieszania silnika o zapłonie samoczynnym

Impact of diethyl ether in blends with diesel fuel on acceleration process of the diesel engine

  • Wincenty Lotko Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Krzysztof Górski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Jerzy Stobiecki Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Keywords: DEE, silnik diesla, paliwa alternatywne, mieszaniny paliwowe

Abstract

Artykuł przedstawia wyniki oceny procesu przyspieszania wału korbowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mieszaninami oleju napędowego (ON) i eteru dietylowego (DEE).
W szczególności badano mieszaniny zawierające 5, 10, 15 i 20 % objętościowo DEE w ON. Uzyskane rezultaty badań potwierdziły negatywny wpływ DEE dodawanego do ON na proces przyspieszania silnika AD3.152. Należy jednak zauważyć, że badania wykonano dla nominalnej regulacji aparatury wtryskowej tego silnika. Oznacza to, że nie były optymalne dla badanych mieszanin o odmiennych właściwościach fizykochemicznych w stosunku do ON.

References

1. Górski K., Asok K. Sen, Lotko W., Swat M.: Effects of ethyl-tert-butyl ether (ETBE) addition on the physicochemical properties of diesel oil and particulate matter and smoke emissions from diesel engines. FUEL, Vol. 103, 2013
2. Bailey B., Eberhardt J., Goguen S., Erwin J. Diethyl ether (DEE) as a renewable diesel fuel. SAE paper no. 972978. 1997.
3. Iranmanesh M., Subrahmanyam J. P., Babu M. K. G., Potential of diethyl ether as a blended supplementary oxygenated fuel with biodiesel to improvecombustion and emission characteristics of diesel engines, SAE paper no.2008-01-1805, 2008,
4. Imtenan S., Varman M., Masjuki H., Kalman M.A., Sajjad H., Arbab M.I. Effect of DEE as an Oxygenated Additive on Palm Bio-diesel-Diesel Blend in the Context of Combustion and Emission Characteristics on a Medium Duty Diesel Engine. Energy and Bio-technology 2015, Vol, 85,
5. Górski K. Przedlacki M. Evolution of the influence of Diethy Ether (DEE) addition on selected physicochemical properties of diesel oil and ignition delay period. Energy and Fuels, 2014, Vol. 28,.
6. Senthil R., Sivakumar E., Silambarasan R. Effect of diethyl ether on the performance and emission characteristics of a diesel engine using biodiesel – eucalyptus oil blends. RSC Adv., 2015, 5, 54019.
7. Rakopoulos D. C., Rakopoulos C. D., Giakoumis E. G., Dimaratos A. M. Characteristics of performance and emissions in high-speed direct injection diesel engine fueled with diethyl ether/diesel fuel blends, Energy. Vol. 43, 2012,.
8. Imtenan S., Varman M., Masjuki H., Kalman M.A., Sajjad H., Arbab M.I. Effect of DEE as an Oxygenated Additive on Palm Bio-diesel-Diesel Blend in the Context of Combustion and Emission Characteristics on a Medium Duty Diesel Engine. Energy and Bio-technology. Vol, 85 2015,
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests