Właściwości korozyjne wybranych mikroemulsji paliwowych do silników o zapłonie samoczynnym

The corrosion properties of selected fuel microemulsions for diesel engines

  • Zbigniew Chmielewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Jerzy Stobiecki Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Milena Górska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Technologi i Wzornictwa
Keywords: właściwości paliw, korozja, mikroemulsje paliwowe, surfaktanty, kosurfaktanty

Abstract

Artykuł przedstawia wyniki badań wybranych mikroemulsji paliwowych. W szczególności skupiono się na ocenie ich właściwości korozyjnych. Niezbędne badanie wykonano zgodnie z wymaganiami normy ASTM D130 dla mikroemulsji paliwowej zawierającej 4 oraz 8 % objętościowo wody destylowanej, którą rozproszono w oleju napędowym. Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań można stwierdzić, że obydwie badane mikroemulsje paliwowe miały niekorzystne właściwości korozyjne w porównaniu do oleju napędowego.

References

1. Kaźmierczak U., Kulczycki A., Dzięgielewski W., Jankowski A.: Mikroemulsyjne paliwa do silników tłokowych. Journal of KONBiN 1(21)2012
2. Haller P., Jankowski A., Kolanek Cz., Walkowiak W.: Research of water - fuel microemulsions as fuel for diesel engine. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 3 2012
3. Jankowski A.: Influence of chosen parameters of water fuel micro emulsion on combustion processes, emission level of nitrogen ox-ides and fuel consumption of CI engine. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 4 2011
4. Sendivelan S., Bhaskar K.: Reduction of Nitrous Oxide in Diesel Engine using Diesel-Water Micro Emulsion. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences. Vol. 10/2017
5. Lif A., Holmberg K.: Water-in-diesel emulsions and related systems. Advanced in Collied and Interface Science, 123, 2006, 231-239.
6. Górska M., Czerwonka D., Hernik A.: Badania mikroemulsji wodno-paliwowej zawierającej estry sorbitanu. Autobusy nr 12/2017.
7. Altkorn B.: Błędy analityczne w oznaczaniu właściwości korodujących LPG na miedź. Nafta-Gaz nr1/2010.
8. Markowski J.: Dodatki uszlachetniające do olejów napędowych. Nafta-Gaz nr 3/2017.
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests