Wykorzystanie zmian zużycia energii elektrycznej do oceny stanu stacji uzdatniania wody

The use of changes in electricity consumption to assess the condition of the Water Treatment Plant

  • Andrzej Erd Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Damian Jankowski Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
Keywords: energochłonność, efektywność, stacja uzdatniania wody, transport wody

Abstract

W artykule omówiono wykorzystanie utworzonego dobowego wskaźnika energochłonności do oceny efektywności pracy agregatów głębinowych oraz stanu technicznego stacji uzdatniania wody.

References

1. Bauer Albert „Poradnik Eksploatatora Systemów Zaopatrzenia w Wodę”, Wydawnictwo Seidel Przywecki, Warszawa 2005, ISBN 83-919449-5-6
2. Gryżewski Zdzisław „ Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV” Centralny ośrodek szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2012, ISBN 978-83-89008-83-1
3. Laskowski Jerzy „Nowy Poradnik Elektroenergetyka Przemysłowego” , Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Sp. Z o.o., Warszawa 2008, ISBN 978-83-89008-84-8
4. Musiał Edward Instalacje i Urządzenia Elektro-Energetyczne” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, ISBN 978-83-02-06931-4
5. Taylor John R. Wstęp do analizy błędu pomiarowego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995, ISBN 83-01-11820-2
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests