Analiza uszkodzeń pojazdów typu 31WE po kolizjach ze zwierzyną leśną

Analysis of damage of rail vehicles type 31WE due to wild animals on track

  • Maciej Cierniak Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Lidia Herwich Koleje Dolnośląskie S.A.
Keywords: pojazd szynowy, eksploatacja, kolizje ze zwierzyną leśną, uszkodzenia, RAMS

Abstract

W artykule omówione zostały przypadki kolizji ze zwierzyną leśną wybranej grupy pojazdów typu 31WE Kolei Dolnośląskich. Przedstawione zostały zarejestrowane uszkodzenia pojazdów, które następnie zostały powiązane z rozwiązaniami konstrukcyjnymi zastosowanymi w pojazdach. Uszkodzenia zostały skategoryzowane zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50126.

References

1. Babińska-Werka J., Nasiadka P., Wasilewski M., Odstraszanie zwierząt za pomocą urządzeń UOZ-1, „Technika Transportu Szynowego” 2008, t. 5–6, s. 59–61
2. Koleje Dolnośląskie S.A., Zestawienie zdarzeń z udziałem zwierząt, materiał niepublikowany
3. PN-EN 50126:2002, Zastosowania kolejowe – specyfikacja nie-zawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2002
4. RSSB, Analysis of the risk from animals on the line – Issue 2, Londyn 2014
5. Smalko Z., Studium terminologiczne inżynierii bezpieczeństwa transportu, Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, „Navigator”, nr 21, Wrocław 2010
6. Smoczyński P., Gill A. (2018) Shared Risks at Interface Between Railway Undertakings and Infrastructure Managers. (w) Reliability and Statistics in Transportation and Communication. (red. Kabashkin I., Yatskiv I., Prentkovskis O.), RelStat 2017. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 36. Springer, Cham
7. Stolarski M.: Urządzenia do odstraszania zwierząt UOZ-1 dla linii kolejowych o dużych prędkościach ruchu pociągu. (w) Oddziały-wanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą (red. Jackowiak B.), Warszawa, Poznań, Lublin 2007, s. 181–187
8. Żyłkowska J., Analiza zachowań zwierząt w warunkach zagrożenia kolizją z nadjeżdżającym pociągiem, czyli dlaczego zwierzęta wpadają pod pociągi?. Materiały z konferencji „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowe-go”, Jurata 2010
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests