Zagadnienia autonomizacji pojazdów komunikacji miejskiej

Autonomization of public transport vehicles

  • Marcin Koniak Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
  • Andrzej Czerepicki Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Keywords: transport, autonomiczne pojazdy, transport miejski

Abstract

In this article has been presented issues of autonomization of public transport vehicles. In the first part is included classification of autonomization levels. On basics of this has been presented manufactor's strategy of facility development and softweare update, in order to take full advantage of the available opportunities, and increase the autonomization level. In the second part has been discussed driver assistance systems installed in modern vehicles. The final part contains characterization of V2X technology (Vehicle to everything), with vehicles without a driver as the target.

W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z autonomizacją pojazdów, w tym komunikacji miejskiej. W pierwszej części przedstawiona została klasyfikacja poziomów autonomizacji. Na tym tle omówiono strategię producentów polegającą na rozwoju swoich produktów poprzez zapewnienie bazy sprzętowej, a następnie aktualizacji oprogramowania, tak by w pełni wykorzystać dostępne możliwości i tym samym podwyższać poziom autonomiczności pojazdu. W kolejnej części omówione zostały systemy wspomagania kierowcy instalowane we współczesnych pojazdach. W końcowej części artykułu scharakteryzowano założenia technologii V2X (ang. Vehicle to everything) jako docelowej w rozwoju pojazdów bez kierowcy.

References

Bezemisyjny transport publiczny (https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/emobility/)

Cheng H., Autonomous Intelligent Vehicles. Theory, Algorithms, and Implementation. Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2011

Dyr T, Misiurski P., Ziółkowska K., Costs and benefits of using buses fuelled by natural gas in public transport, „Journal of Cleaner Production” 2019, Vol. 225.

Dyr T., Kozłowska M., Koszty kongestii w Unii Europejskiej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 1–2.

Dyr T., Ziółkowska K., Jaździk-Osmólska A., Kozłowska M., Economic safety aspects of the road traffic in Poland, „Central European Review of Economics & Finance” 2017, Vol. 21, No. 5.

http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=138950

http://www.sohjoabaltic.eu/pl/#projekt-sohjoa-baltic

https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/autonomiczny-autobus-deutsche-bahn-testy-w-bad-birnbach/040xv0j

https://eng.autostat.ru/news/view/15528/]

https://sites.tufts.edu/jquinn/2017/10/10/cameras-the-eyes-of-autonomous-vehicles/

https://www.digitaltrends.com/cars/solid-state-lidar-for-self-driving-cars/

https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/pubs/newsrel/2018/2018_17

https://www.thelocal.se/20171227/stockholm-gets-scandinavias-first-driverless-buses-on-public-road

Maráková V., Dyr T., Wolak-Tuzimek A., Factors of tourism’s competitiveness in the European Union countries, “E a M: Ekonomie a Management” 2016, Vol. 19, No. 3.

Multi-Target Tracking using a 3D-Lidar sensor for autonomous vehicles

Wappa P., Halicka K., Znaczenie i źródło kongestii transportowej na przykładzie białostockiej aglomeracji miejskiej, „Ekonomia i Zarządzanie” 2011, T. 3, nr 4, s. 63-75.

Wieliczko M., Autonomiczne auta : wizja niedalekiej przyszłości, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2019, nr 3.

Wołek M., Car sharing as an element of sustainable urban mobility: some conclusions for Polish cities, „Transport Economics and Logistics” 2017, Vol. 70.

Wołek M., Pojazdy niskoemisyjne w transporcie publicznym w ramach projektu Clean Fleets. „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2014, nr 1–2.

Wołek M., Sustainable mobility planning in Poland, „Transport Economics and Logistics” 2019, Vol. 76.

Wyszomirski, O., Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia, „Transport Miejski i Regionalny”, 2017, nr 12.

Published
2019-06-28
Section
Technika/Technology