Koncepcja oceny niezawodności współczesnych olejów silnikowych w eksploatacji

The concept of evaluation of reliability of modern engine oils in operation

  • Zbigniew Chmielewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Jerzy Stobiecki Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Milena Górska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Technologi i Wzornictwa
Keywords: olej silnikowy, niezawodność, eksploatacja

Abstract

W artykule przedstawiono koncepcję oceny niezawodności współczesnych olejów silnikowych. Przyjęta w praktyce strategia wymiany oleju w silniku, na podstawie z góry ustalonego resursu, prowadzić może do wymiany oleju silnikowego znajdującego się w stanie zdatności eksploatacyjnej, ze względu na rozpatrywany parametr stanu. Takie wnioski wynikają z przeprowadzonych badań olejów mineralnych. Zasadną jest ocena niezawodności olejów silnikowych w eksploatacji, przeprowadzona dla dominujących obecnie na rynku samochodowym olejów syntetycznych.

References

1. Chmielewski Z., Pokładowe systemy diagnostyki oleju silnikowego – historia i przyszłość, Logistyka 2011; nr 3: 7-15.
2. Chmielewski Z., Stany niezawodnościowe oleju silnikowego w eksploatacji, Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Trans-portowe 2017; nr 12: 761-764.
3. Nadolny K., Chmielewski Z., Nikoniuk J., Bezinwazyjna metoda oceny zużycia tulei cylindrowych silnika ZS, Eksploatacja i niezawodność, Maintenance and reliability; 2006, nr 3, vol. 31: 5-14.
4. Napiórkowski J., Drożyner P., Mikołajczak P., Rychlik A., Szczyglak P., Ligier K., Podstawy budowy i eksploatacji pojazdów i ma-szyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013.
5. Piec P., Diagnostyka zużycia oleju silnikowego w czasie eksploatacji, Tribologia 2012; nr 6: 139-145.
6. Piec P., Zając G., Analiza trwałości eksploatacyjnej oleju silnikowego, Logistyka 2014; nr 3: 5078-5087.
7. Woropay M., Bukowski P., Sójka M., Zmiany własności fizyko-chemicznych olejów silnikowych jako parametr diagnostyczny, Diagnostyka 2006; nr 4 (40): 157-162.
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests