Obniżenie kosztów energii elektrycznej zakładu przemysłowego poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej

Reduction of electricity costs of an industrial plant through the use of photovoltaic installations

  • Konrad Boguciński Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Grzegorz Krawczyk Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: energia elektryczna, koszty, zakład przemysłowy, instalacja fotowoltaiczna

Abstract

W artykule omówiono możliwość ograniczenia kosztów energii elektrycznej wybranego działu zakładu produkcyjnego, poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej. Zakład ten zajmuje się produkcją i  montażem urządzeń automatyki kolejowej i drogowej, teletechniką,   elektroenergetyką, jak i  obróbką blach.

References

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. 2009/28/WE, 23 Kwietnia 2009, https://www.ure.gov.pl/download/1/5901/LexUriServ.pdf [20.10.2018]
1. Internet, https://www.greentechmedia.com [01.08.2018].
2. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dziennik ustaw 7 Czerwca 2018, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001276/O/D20181276.pdf [20.10.2018]
3. Dane oraz dokumentacja pozyskana z programu PVSol Pro
4. Sarniak T.: Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych. Warszawa, Grupa Medium, 2015
5. Laudyn D.: Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999
6. Paska J.: Ekonomika w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests