Badania odporności ograniczników przepięć stosowanych w kolejowych układach elektronicznych

Research immunity of surge arresters used in railway electronic systems

  • Kamil Białek Instytut Kolejnictwa, Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji
Keywords: kompatybilność elektromagnetyczna, odporność, udary, ograniczniki przepięć

Abstract

W artykule przedstawiono badanie odporności na udary elektryczne wybranych dwóch ograniczników przepięć stosowanych w kolejowych układach elektronicznych. Przedstawiono metodykę pomiarową, stanowisko laboratoryjne wg normy PN-EN 61000-4-5 oraz dopuszczalne poziomy narażeń zawarte w normie kolejowej PN-EN 50121-3-2. W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki badań oraz przeprowadzono ocenę otrzymanych wyników według obowiązujących unormowań. 

References

1. Brede A.P., Werle P., Gockenbach E., Borsi H., A new method of determining the mean curve of lightning impulses according to IEC 60060-1, Proc. of the 11thISH, paper 1.74.S21, IEC Publ. No. 467, London, 1999
2. Dyduch J., Paś J., Rosiński A.: Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
3. Keiser K., Electromagnetic Compatibility Handbook, CRC Press, 2005
4. Laskowski M, Frankiewicz W., Ochrona przeciwprzepięciowa elektronicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
5. Paś J., Eksploatacja elektronicznych systemów transportowych. Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny, Radom 2015.
6. Paś J., Rosiński A., Selected issues regarding the reliability-operational assessment of electronic transport systems with re-gard to electromagnetic interference, “Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability”, 2017, 19(3), pp. 375–381, DOI: 10.17531/ein.2017.3.8.
7. Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A., Issue of reliability–exploitation evaluation of electronic transport systems used in the railway environment with consideration of electromagnetic interference, “IET Intelligent Transport Systems”, 2016, vol. 10, issue 9, pp. 587–593.
8. Wiater J. Prawidłowy dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć.
9. Wincecik K., Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej - nowe urządzenie w ofercie firmy DEHN.
10. PN-EN 61000-4-4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-4: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych.
11. PN-EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-5: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary.
12. PN-EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-6: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na za-burzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej,
13. PN-EN 50121-3-2 Zastosowania kolejowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 3-2: Tabor, Aparatura.
14. PN-EN 50121-4 Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji.
15. Wetosza P., Paś J., D. Laskowski: Electromagnetic compatibility in selected electronic devices security systems - preliminary tests, Elektronika, Wyd. Sigma-NOT, 8/2018, pp. 1 – 8.
16. Białek K., Paś J.: Exploitation of selected railway equipment - conducted disturbance emission examination, Diagnostyka, 2018, Vol. 19, No. 3
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests