Stanowisko do badania wytrzymałości konstrukcji nośnej pojazdów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie EKG ONZ nr 66

Stand for testing the strength of the bus structure in accordance with the requirements of UN ECE Regulation No. 66

  • Zbigniew Barszcz Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • Krzysztof Podkowski Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Keywords: analizy numeryczne, metoda elementów skończonych, MES, Regulamin EKG ONZ nr 66, DIN 13500

Abstract

W artykule omówione zostało stanowisko do badania wytrzymałości konstrukcji nośnej pojazdów pasażerskich – głównie autobusów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie EKG ONZ nr 66

References

1. Rusiński E., Zasady projektowania konstrukcji nośnych
pojazdów samochodowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
2. Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T., Zaawansowana meto-da elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
3. Rakowski G., Kacprzyk Z., Metoda Elementów Skończonych
w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 2005.
4. Dyląg Zd., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa 2003.
5. Niezgoda T., Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki, WAT, Warszawa 2007.
6. Regulamin EKG ONZ nr 66 – seria poprawek 02,
Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej.
7. Barszcz Z., Diupero T., Zachowanie się konstrukcji autobusów pod kątem wymagań zawartych w Regulaminie nr 66 EKG ONZ, Journal of KONES Powertrain and Transport, Warsaw 2006, Vol. 13, No. 1, str. 47 – 56.
8. Barszcz, Z., Krzemień-Ojak, P., Określenie energii pochłanianej przez profile zamknięte szkieletu nadwozia autobusu w zakresie dużych odkształceń plastycznych, Czasopismo Techniczne Mechanika, z. 7-M/2004, str. 67-74, Kraków 2004.
9. PAVLATA P., LACINA L., A methodology of the bus structure rollover simulation using FEM, Materiały konferencyjne,
EUROPAM 2001, Heidelberg 2001.
10. Sprawozdania z badań na zgodność z Regulaminem nr 66 EKG ONZ, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa.
11. Norma DIN 13500, Zabudowy kontenerowe do ambulansów drogowych – Wymagania i procedury badawcze.
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests