Czynniki wpływające na poziom drgań łożysk

Factors influencing bearing vibration level

  • Bartłomiej Ambrożkiewicz Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
  • Krzysztof Przystupa Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
  • Sylwester Wnuk FŁT Kraśnik S.A.
Keywords: łożyska toczne, poziom drgań łożysk, badania trwałości

Abstract

W artykule została przedstawiona problematyka czynników wpływających na poziom drgań łożysk, jako wielkości stanowiącej kompleksową ocenę kondycji łożyska. Ponadto, poziom drgań generowanych przez łożysko jest jednym z najważniejszych parametrów świadczących o jego potencjale technicznym. Na podstawie doświadczeń badawczych zostały zdefiniowane czynniki wpływające na poziom drgań łożysk, zarówno pochodzące od błędów kształtu [1, 2], jak także mogących wystąpić przy długotrwałej eksploatacji [3]. Opisano metodykę prowadzenia testów poziomu drgań łożysk zgodnie z normą ISO-15242 [4]. Na przykładzie łożyska kulkowego 6208C3, zostały przeprowadzone testy poziomu drgań dla łożysk poprodukcyjnych oraz tych, które pozytywnie przeszły próbę trwałości. Analiza porównawcza obejmowała zestawienie wartości liczbowych poziomu drgań i znalezienie korelacji pomiędzy stopniem zużycia łożyska a wspomnianą wielkością.

References

1. Adamczak S., Zmarzły P., Influence of raceway waviness on the level of vibration in rolling-element bearings, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 65,
No. 4, 2017.
2. Ren Z., Wang J., Guo F., Lubrecht A.A., Experimental and numerical study of the effect of raceway waviness on the oil film in thrust ball bearings, Tribology International, Volume 73,
May 2014, ss. 1-9.
3. Momono T., Noda B., Sound and Vibration in Rolling Bearings, Motion&Control No.6 – 1999.
4. Norma ISO-15242, Rolling Bearings – Measuring methods for vibration.
5. Adamczak S., Wrzochal M., Zmarzły P., Metody pomiaru drgań łożysk tocznych, Mechanik 8-9 (2017), ss. 734-736.
6. Adamczak S., Pomiary geometryczne powierzchni, WNT 2009.
7. Banach A., Sułowicz M., Multi-Criterion fault diagnosis of rolling bearings, Czasopismo Techniczne, Elektrotechnika 2-E/2015.
8. Harlisca C., Szabo L., Bearing Faults Condition Monitoring – A Literature Survey, Journal of Computer Science and Control Systems, Volume 5, No.2, October 2012.
9. Munde K.H., Thakre S.B., A review on bearing fault detection by vibration signature analysis, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Volume 4, Is-sue 6, June 2015.
10. Saruhan H., Vibration analysis of rolling element bearings defects, Journal of Applied Research and Technology, Volume 12, Issue 3, June 2014, Pages 384-395.
11. Randall R.B., Antoni J., Chobsaard S., The relationship between spectral correlation and envelope analysis in the diagnostics of bearing faults and other cyclostationary machine signals, Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 15,
Issue 5, September 2001, ss. 945-962.
12. Instrukcja – Vibration Tester MGG 11-MC.
Published
2018-12-19
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests