Koncepcja bezpieczeństwa systemów pomiarowo-sterujących ze sterownikiem PLC

The concept of the safety of measurement and control systems with a PLC

  • Mariusz Siczek Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Roman Pniewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: System bezpieczeństwa, bezpieczeństwo, system pomiarowo-sterujący, PLC, HMI

Abstract

W artykule omówiono koncepcję bezpieczeństwa systemów pomiarowo-sterujących z zastosowaniem sterownika PLC. Zaprezentowano rozwiązanie zastosowane w prostych systemach sterowania, gdzie stosowanie drogich elementów wykonawczych z wysokim stopniem bezpieczeństwa jest niecelowe. Opisane autorskie rozwiązania są stosowane do systemów: elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych.

References

1. Dyrektywa 2006/42/WE z dn. 17 maja 2006r (PL) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:pl:PDF.
2. https://bezpieczenstwowsystemachsterowania.pl/category/bezpieczna-maszyna-zasady-projektowania/.
3. https://bezpieczenstwowsystemachsterowania.pl/2018/05/rola-i-znaczenie-oceny-ryzyka/
4. Zawieska W.M. (2008) Ryzyko zawodowe – metodyczne podstawy oceny CIOP-PIB, Warszawa.
5. https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P31200123251443541514096&html_tresc_root_id=11518&html_tresc_id=11526&html_klucz=11518&html_klucz_spis
6. PN-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania.
7. Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami w świetle przepisów wprowadzających dyrektywy UE - dr inż. MA-REK DŹWIAREK Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, BEZPIECZEŃSTWO PRACY 12/2004.
Published
2018-12-19
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology