Bezpieczeństwo przewozów autobusowych w Polsce w latach 2013-2017

Safety of bus transport in Poland in 2013-2017

  • Zofia Jóźwiak Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Thygran Dzhuguryan Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Keywords: bezpieczeństwo, wypadki, autobusy

Abstract

W artykule omówiono statystykę wypadki autobusów w Polsce w latach 2013-2017 na tle wszystkich wypadków, które miały miejsce na polskich drogach w analizowanym okresie oraz podjęto próbę oceny przyczyn oraz sposobu ograniczenia wypadków w tej grupie pojazdów.

References

1. Podlasiński R., Wypadki autobusów (cz. 1) – specyfika konstrukcji pojazdów autobusowych i działań ratowniczych po kolizjach drogowych z ich udziałem: cięcie szyb i nadwozia, sprzęt do cięcia; Przegląd pożarniczy, 6/2017 str. 12,
2. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ru-chu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2018.
3. Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku. Wydział Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Warszawa 2014.
4. Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku. Wydział Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Warszawa 2015.
5. Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku. Wydział Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Warszawa 2016.
6. Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku. Wydział Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Warszawa 2017.
7. Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku. Wydział Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Warszawa 2018.
8. Zielińska A., Przegląd sytuacji w Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa przewozów autobusowych, Bezpieczeństwo pasażerów w transporcie zbiorowym, Konferencja ekspercka w ramach WARSAW BUS 22 marca 2017 r. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2017.
9. http://pomorskie.naszemiasto.pl/tag/wypadek-autobusu-kwidzyn.html [29.10.2018]
10. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2762_en.htm
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology