Modelowanie zagrożeń w bezpieczeństwie informacji

Modeling threats in safety information

  • Estera Pietras Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Keywords: zagrożenia bezpieczeństwa informacji

Abstract

W dobie społeczeństwa informacyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa informacji  jest jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia działalności. Dzięki nowym technologiom jest to dużo bardziej możliwe i dostępne, niż jeszcze kilka lat temu. Należy jednak pamiętać, że nowe technologie, które są do dyspozycji w przedsiębiorstwie posiadają także osoby, którym zależy na kradzieży danych. Dlatego tak ważne jest uświadamianie personelu przedsiębiorstwa o wartości  i cenie informacji  a jednocześnie o  sposobach jej ochrony.

References

1. Luberadzki J., Wywiad i szpiegostwo gospodarcze w konkurencji rynkowej w: Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały VII Kongresu Katowice.
2. Urbanowicz P.(red.), Ochrona informacji w sieciach komputerowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
3. Nowak A., Scheffs W., Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, Wyd. AON, Warszawa 2010.
4. Łuczak J.(red), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Praca zbiorowa Wydawca “Oficyna Wsółczesna” Poznań 2004
5. Żebrowski A., Kwiatkowski M., Bezpieczeństwo informacji III Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków 2000.
6. Borowiecki R. Romanowska M. System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy
7. www.pwc.pl dostęp 26.10.2018
8. Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, PWN, Warszawa 2009.
9. Encyklopedia Popularna ,PWN, Warszawa 1982.
10. Białas A. Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej firmie. Wydanie Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
11. Pod red.Małachowski A., Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003
12. Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
13. Wrzosek M., Nowak A., Identyfikacja zagrożeń determinujących zmiany w systemie bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjne-go, Wydawnictwo AON, Warszawa 2009.
14. Hamrol A. Zarzadzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo naukowe PWN warszawa, 2005.
15. Muliński T.: Zagrożenia bezpieczeństwa Dla Systemów Informatycznych E-Administracji, Wydanie I. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015.
16. Kura A.: Zagrażenia Dla Bezpieczeństwa Informacyjnego Państwa u progu XXI wieku. Wydawnictwo Sztafeta, Stalowa Wola 2016.
17. Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R.: Sieciocentryczne Bezpieczeństwo Wojna, Pokój i Terroryzm w Epoce Informacji. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
18. Red.Naukowa Staniec,I., Zawiła-Niedzwiec ki J.:Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015.
19. Liderman K.: Bezpieczeństwo Informacyjne Nowe Wyzwania Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017.
20. EN ISO/IEC 27001:2017
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology