Pojazd gąsienicowy PIMR - modyfikacje konstrukcji modułu do koszenia traw oraz modułu do usuwania zakrzaczeń na terenach bagnistych

PIMR tracked vehicle - design modifications of the grass cut-ting module and module for removing shrubs in swampy areas

  • Krzysztof Zembrowski Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  • Aleksander Rakowicz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  • Paweł Stobnicki Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  • Marek Danielak Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  • Adam Dubowski Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Keywords: pojazd gąsienicowy, moduł narzędziowy, koszenie, rozdrabnianie, zakrzaczenia

Abstract

W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe dotyczące specjalistycznego pojazdu gąsienicowego PIMR związane z badaniami jego modułu roboczego, służącego do koszenia traw (turzyce, trzciny) oraz modułu do usuwania zakrzaczeń na chronionych terenach wodno-błotnych parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Przeprowadzone wstępne testy terenowe wskazywały na celowość dokonania modyfikacji konstrukcji obu modułów celem poprawy ich funkcjonalności i niezawodności działania. Próby terenowe potwierdziły korzyści z wprowadzonych modyfikacji konstrukcyjnych obu modułów roboczych dla poprawy jakości i efektywności pracy pojazdu gąsienicowego w terenie bagnistym.

References

1. Dubowski Adam P., Zembrowski Krzysztof, Vicente Nuno, Stob-nicki Paweł, Rakowicz Aleksander, Pawłowski Tadeusz, Wojniłowicz Łukasz: Wstępne próby trakcyjne zestawu drogowego: Iveco Daily D35 4x4 - naczepa NGS-10 dla transportu Zespołu Pojazdów Gąsienicowych. LOGITRANS 2014, Logistyka nr 3/2014.
2. Dubowski Adam P., Zembrowski Krzysztof, Wojnilowicz Łukasz, Rakowicz Aleksander, Weymann Sylwester, Stobnicki Paweł, Mac Jarosław: The Tracked Vehicles Unit - for stopping unwanted vegetation successions on wetlands. International Conference of Agricultural Engineering AGENG 2014 Zurich , 6-10/07/2014.
3. Dubowski Adam P., Zembrowski Krzysztof, Rakowicz Aleksander, Pawlowski Tadeusz, Weymann Sylwester i Wojnilowicz Lukasz,: Developing new-generation machinery for vegetation management on protected wetlands in Poland, Mires and Peat: http://mires-and- eat.net/pages/volumes/map13/map1311.php.
4. Zembrowski Krzysztof, Dubowski Adam P., Stobnicki Paweł: Pojazdy do zbioru i transportu biomasy na chronionych terenach bagnistych - ocena ich pracy i oddziaływania na środowisko naturalne. Logistyka 4/2014, CD nr 1 1526-1535.
5. Zembrowski Krzysztof, Dubowski Adam P., Stobnicki Paweł, Zembrowski Krzysztof, Dubowski Adam P., Rakowicz Aleksander, Weymann Sylwester: Rozwój konstrukcji układu bieżnego pojazdu specjalizowanego. Logistyka 6/2014, str. 11750-11758.
6. Zembrowski Krzysztof, Dubowski Adam P., Stobnicki Paweł, Rakowicz Aleksander, Vicente Nuno: Próby drogowe zestawu pojazdów badawczych PIMR podczas przewozów pojazdów gąsienicowych oraz narzędzi rolniczych. Logistyka 6/2014, pp. 11759-11767.
7. Zembrowski Krzysztof, Dubowski Adam P., Vicente Nuno, Rako-wicz Aleksander, Danielak Marek, Siczyński Łukasz, Stobnicki Paweł, Weymann Sylwester: Nowa wersja układu skrętu gąsienic w specjalizowanym pojeździe PIMR. Logistyka nr 3/2015 CD nr 1, s. 5069-5075.
8. Zembrowski Krzysztof, Stobnicki Paweł, Dubowski Adam P., Pawłowski Tadeusz: Innowacyjne zestawy samochodowe PIMR - korzyści oraz możliwości komercjalizacji. Logistyka nr 3/2015 CD nr 1, str. 5076-5085.
9. Paweł Stobnicki, Nuno Vicente , Krzysztof Zembrowski, Aleksan-der Rakowicz, Adam P. Dubowski: Laboratoryjne badania modulatorów układów hamulcowych PIMR EBS dla zestawu Iveco Daily D35 4x4 i naczepy NGS-10. Autobusy nr 6/2016, str. 1144 -1147.
10. Krzysztof Zembrowski, Adam P. Dubowski, Nuno Vicente, Alek-sander Rakowicz, Paweł Stobnicki, Łukasz Siczyński, Marek Danielak; Sebastian Sobocki: Dodatkowe zbiorniki wypornościowe dla pojazdów pozadrogowych - poprawa bezpieczeństwa pracy i efektywności poruszania się po akwenach i terenach wodno-błotnych. Autobusy nr 6/2016, str. 1228-1232.
11. NR 03 0077 06/2009 Zintegrowana technologia ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej de-gradację środowiska przyrodniczego - dedykowana do realizacji przez wysoce mobilną o modułowej zabudowie wielofunkcyjną maszynę.
12. WND-POIG.01.03.01-00-164/09 Zintegrowana technologia ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego.
13. PBS2/B8/11/2013 Autonomiczna technologia transportu biomasy pozyskiwanej na chronionych obszarach wodno-błotnych.
14. PL 228850 (2015) Sposób zbioru pokosu biomasy i formowania w bele za pomocą pojazdu gąsienicowego, przystosowanego do pracy na obszarach wodno-błotnych.
15. P. 420773 (2016) Agregat koszący, zwłaszcza dla pojazdu gąsienicowego pracującego na mokradłach w parkach narodowych.
Published
2018-12-19
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology