Biomasowe pociągi - innowacyjnym sposobem transportu biomasy na terenach wodno-błotnych parków narodowych i obszarów Natura 2000

Biomass trains - an innovative way to transport biomass on wetlands of national parks and Natura 2000 sites

  • Adam Dubowski Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  • Krzysztof Zembrowski Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  • Aleksander Rakowicz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  • Paweł Stobnicki Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Keywords: pojazd, bela biomasy, przetaczanie, ochrona, środowisko

Abstract

W artykule przedstawiono nową technologiczną opcję transportu biomasy na chronionych terenach wodno-błotnych. Wyniki badań terenowych potwierdzają korzyści wywozu biomasy przy użyciu biomasowego pociągu, który składa się z pojazdu oraz holowanych przez niego bel biomasy metodą ich bezpośredniego przetaczania po bagnistym gruncie.

References

1. NR 03 0077 06/2009 Zintegrowana technologia ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej de-gradację środowiska przyrodniczego - dedykowana do realizacji przez wysoce mobilną o modułowej zabudowie wielofunkcyjną maszynę.
2. WND-POIG.01.03.01-00-164/09 Zintegrowana technologia ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego.
3. PBS2/B8/11/2013 Autonomiczna technologia transportu biomasy pozyskiwanej na chronionych obszarach wodno-błotnych.
4. Banaszuk P., Kamocki A.K., Zarzecki R. (2016) Mowing with invasive machinery can affect chemistry and trophic state of rheophilous mire. Eco. Eng. 86 (2016) 31-38.
5. Dubowski A. P., Zembrowski K., Weymann S., Karbowski R., Rakowicz A., Potrykowska A., Wojniłowicz Ł. (2012) New method for biomass bales coupling and rolling them on boggy terrain, especially in National Parks and Natura 2000 protected areas. CIGR-Ageng2012, Valencia, Spain.
6. Dubowski A. P., Zembrowski K., Rakowicz A., Pawlowski T., Weymann S., Wojniłowicz Ł,: Developing new-generation machinery for vegetation management on protected wetlands in Po-land, - Harvesting Techniques 2_Dubowski 2013 – New genera-tion of vehicles for harvesting of biomass and modern method of forming biomass bales train - http://www.paludiculture.uni-greifswald.de/en/projekte/rrr2013/beitraege.php (2013).
7. Dubowski A. P., Zembrowski K., Wojniłowicz Ł., Rakowicz A., Weymann S., Stobnicki P., Mac J. (2014) The Tracked Vehicles Unit - for stopping unwanted vegetation successions on wetlands. AGENG 2014 Zurich.
8. Dubowski A. P., Zembrowski K., Siczyński Ł., Vicente N., Stobnicki P., Danielak M., Sobocki S.(2016) Rebuilding of the wheeled all-terrain vehicle into the tracked mini-tractor of the biomass train. The 4th CIGR-AGENG international conference. Aarhus, Den-mark, - http://conferences.au.dk/uploads/tx_powermail/2016cigr_ageng_paper_pimr_pl.pdf .
9. Krogulec J., Gatkowski D. (2013) Fen mire management in eastern Poland: methods, financing and impact on habitat. Harvesting Techniques 1_Krogulec et al. 2013 - Fen mires management in eastern Poland: methods, financing and impact on habitat - http://www.paludiculture.uni-greifswald.de/en/projekte/rrr2013/beitraege.php.
10. Zembrowski Krzysztof , Dubowski Adam P., Stobnicki Paweł: Pojazdy do zbioru i transportu biomasy na chronionych terenach bagnistych - ocena ich pracy i oddziaływania na środowisko naturalne. Konferencja Logistyka w Ratownictwie, Suwałki, CD nr 1 Logistyka 4/2014, 1526-1535.
11. PCT/PL2011/000065 (2011) Adapter of biomass round bales for coupling and rolling them on boggy terrain, especially in national and natural landscape parks.
12. PL 216591 (2010) Adapter bel biomasy do sprzęgania i przetaczania ich po grząskim gruncie, zwłaszcza na terenach parków narodowych i krajobrazowych.
13. PL 220683 (2012) Sposób przemieszczania bel biomasy. Adapter do przemieszczania bel biomasy.
14. PL 220296 (2012) Adapter bel biomasy do sprzęgania i przetaczania ich po grząskim gruncie, zwłaszcza na terenach parków narodowych i krajobrazowych.
15. PL 228367 (2015) Pojazd terenowy przystosowany do pracy na obszarach wodno-błotnych do przewozu adapterów służących do przemieszczania bel biomasy.
16. PL 228850 (2015) Sposób zbioru pokosu biomasy i formowania w bele za pomocą pojazdu gąsienicowego, przystosowanego do pracy na obszarach wodno-błotnych.
17. P. 420773 (2016) Agregat koszący, zwłaszcza dla pojazdu gąsienicowego pracującego na mokradłach w parkach narodowych.
18. P. 426814 Sposób przemieszczania bel biomasy i pojazd trans-portowy do przemieszczania bel biomasy. K. Zembrowski, P. Sto-bnicki, A. Dubowski, A. Rakowicz.
Published
2018-12-17
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology