Analiza wskaźników termodynamicznych w autorskim silniku spalinowym

The analysis of thermodynamic indicators in unconventional combustion engine

  • Jerzy Merkisz Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Maciej Bajerlein Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Paweł Daszkiewicz Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
  • Łukasz Rymaniak Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Dawid Frąckowiak Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: AVL Fire, silnik VCR

Abstract

W ramach pracy wykorzystano drogę tłoka wygenerowaną w symulacji dynamicznej w programie AutodeskInventor do badania procesów zachodzących podczas procesu spalania. Symulację przeprowadzono w programie AVL Fire dla jednakowych warunków początkowych. Porównywano obie konstrukcje dla jednakowych stopni sprężania. Wyniki testów wykazały potrzebę optymalizacji konstrukcji ze względu na gorsze parametry pracy silnika ze zmodyfikowanym wahaczem przy wyższych stopniach sprężania.

References

1. Niewiarowski K. „Tłokowe silniki spalinowe”. WKŁ, 1983.
2. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Uwarunkowania techniczne i eksploatacyjne związane z wyborem optymalnej wartości geometrycznego stopnia sprężania w silnikach spalinowych. CombustionEngines, nr 1/2016.
3. Skrzek T.: Wpływ stopnia sprężania na parametry pracy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napędowym. CombustionEngines nr 3/2013.
4. Frąckowiak D.: Praca magisterska „Analiza sterowania wałkiem krzywkowym w autorskim silniku spalinowym”, 2018.
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology