Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród Metodą Statystycznej Analizy Energii

Application of Statistical Energy Analysis Method for modelling sound insulation of baffles

  • Krzysztof Kosala Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Leszek Majkut Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Ryszard Olszewski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Keywords: izolacyjność akustyczna, modelowanie, Metoda Statystycznej Analizy Energii

Abstract

W artykule przedstawiono oparty na Metodzie Statystycznej Analizy Energii model izolacyjności akustycznej pojedynczych przegród jednorodnych. Porównano wyznaczone charakterystyki częstotliwościowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród modelu obliczeniowego z wynikami badań doświadczalnych. Obliczenia przy wykorzystaniu modelu Metody Statystycznej Analizy Energii oraz badań laboratoryjnych przeprowadzono dla płyt wykonanych z pleksiglasu i akrylu.

References

1. Engel Z., Sikora J. Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne. Kraków: AGH; 1997.
2. Sikora J. Wytyczne dla projektantów zabezpieczeń wibroakustycznych dotyczące możliwości stosowania nowego zestawu dźwiękochłonno-izolacyjnych przegród warstwowych. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
3. Kosała K., Sikora J. Possibilities of impact noise reduction in press. In: Proc. of 12th Noise Control, Poland, Kielce; 2001. p. 299–304.
4. Kosała K., Zawieska W. M., Propozycje zabezpieczeń przeciwhałasowych w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych. Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 6, 2013, 13-17.
5. Kurra S. Comparison of the models predicting sound insulation values of multilayered building elements. Applied Acoustics 2012;73(6–7):575–589
6. Majkut L., Zastosowanie radialnych bazowych do analizy pola akustycznego wnętrz pojazdów. Autobusy: Technika, eksploatacja, systemy transportowe 2016 nr 12
7. Brekke A. Calculation method for the transmission loss of single, double and triple partitions. Applied Acoustics 1981;14:225-240.
8. Bajdała P., Metody obliczania izolacyjności akustycznej struktur wielowarstwowych. Czasopismo Techniczne, Mechanika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 5, 2011, 3-11.
9. Arau H. A new contribution to the study of the sound transmission loss of single panels. In: Fortschritte der Akustik FASE/DAGA’82 1982. p. 267–270.
10. Mansilla J., Masson F., Palma I. C. de, Pepino L., Bender L. Sound Insulation of Homogeneous Single Panels: a Comparison Between Real Construction Materials and Several Prediction Models. In: Proc. of 24th International Congress on Sound and Vibration, London; 2017. p. 1–8.
11. Fahy F. Foundations of Engineering Acoustics. San Diego:Academic Press; 2003. ISBN 0-12-247665-4.
12. Bies D. A., Hansen C. H. (2009), Engineering noise control, theory and practice, 4th Ed., Spon Press, London and New York.
13. Wszołek T. Uncertainty of sound insulation measurement in Laboratory, Archives of Acoustics, Vol.32, No 4 (supplement) 2007, pp.271-278.
14. PN-EN ISO 10140-5 (2011) - Acoustics. Laboratory measurement of acoustic insulation of building elements. Part 5: Requirements for test facilities and equipment.
15. Sadowski J., Akustyka architektoniczna. Warszawa:Państwowe Wydawnictwo Naukowe;1976.
16. PN-EN ISO 10140-2 (2011) – Acoustics. Laboratory measurement of acoustic insulation of building elements. Part 2: Measurement of airborne sound insulation.
17. PN-EN ISO 354 (2005) - Acoustics -- Measurement of sound absorption in a reverberation room.
18. PN-EN ISO 717-1-08 (2013) - Acoustics. Assessment of acoustic insulation in buildings and acoustic insulation of building elements. Part 1: Airborne sound insulation.
19. PN-EN ISO 1793-2-05 (2013) - Road anti-noise devices. Method for determining acoustic properties. Part 2: Basic properties of insulation from airborne sounds in the conditions of scattered sound.
20. Craik J.M., Sound Transmission Through Buildings: Using Statistical Energy Analysis: Using Statistical Energy Analysis, Gower 1996.
21. Lyon R.H., DeJong R.G., Theory and Application of Statistical Analysis Energy, Elsevier Inc., 1994.
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology