Transport chłodniczy żywności w Polsce

Refrigerated food transport in Poland

  • Agnieszka Palka Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Keywords: transport, żywność, chłodzenie, środki transportu

Abstract

W artykule omówione zostały najważniejsze informacje związane z transportem ładunków chłodzonych uzyskane w badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród producentów i dystrybutorów żywności chłodzonej. Badania miały na celu przedstawienie przedsiębiorstw transportowych, sposobach transportu oraz środkach transportu stosowanych przy realizacji dostaw artykułów spożywczych. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego adresowanego do firm organizujących taki transport. Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu ankietowym, to małe i średnie firmy, które zajmują się przewozem głównie żywności chłodzonej na terenie Polski. Podstawowym środkiem do transportu artykułów chłodzonych jest chłodnia, a obowiązki kierowców różnią się w zależności od firmy. Szkolenia kierowców przeprowadzane są raz, dwa razy w roku, raz na kilka lat lub wcale. Najczęściej spotykane problemy w firmach transportowych  to miejsca na załadunek, dostawy niezgodne z harmonogramem, a najczęściej spotykanym rodzajem uszkodzenia jest uszkodzenie mechaniczne towaru.

References

1. Deja A., Matuszak Z., Stempień M., 2017, Wybrane przykłady uszkodzeń ładunków w transporcie samochodowym, Autobusy, 12, s. 84-87.
2. Górecka-Orzechowska J., Raczek A., Transport świeżych owo-ców i warzyw w kontrolowanej atmosferze, „Autobusy” 2012, nr 5, s.192-198.
3. Janeba-Bartoszewicz E., Idaszewska N., Rojewski A., , Metodyka badań zmian zawartości karotenoidów występujących w produktach spożywczych podczas ich transportu i magazynowania, „Autobusy” 2017, nr 12, s. 548-552.
4. Korzeniowski A., Cierpiszewski R., Możliwości ograniczenia uszkodzeń ładunków w transporcie i przeładunkach w wybranych firmach spedycyjnych, „Logistyka” 2013, nr 1, s. 34-36.
5. Krzewińska A., Matysek K., Wymagania stawiane środkom trans-portu żywności, „Autobusy” 2012 nr 5, s.240-246.
6. Markowska J., Polak E., Przerwanie łańcucha chłodniczego a jakość żywności, „Przemysł Spożywczy” 2016, nr 9.
7. Matuszak z., Milewski P., Uwagi o reklamacjach jakości usług realizowanych przez przedsiębiorstwo transportu artykułów spożywczych, „Autobusy” 2016, nr 12, s.182- 1830.
8. Stajniak M., Konecka S., Szopik-Depczyńska K., Transport pro-duktów spożywczych w temperaturze kontrolowanej, „Autobusy” 2016, nr 11, s.164-167.
9. trivo.pl/definicja-msp-jak-ustalic/ [29.05.2018, 18:30].
10. Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r., (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254).
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology