Poprawa bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej przy zastosowaniu serwera obrazu

Improvement of safety in public transport using image server

  • Dariusz Gutek Politechnika Lubelska, Instytut Informatyki
Keywords: monitoring, bezpieczeństwo, transmisja danych

Abstract

W artykule omówiony został aspekt poprawy bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej przy synchronizacji standardowego monitoringu spotykanego w autobusach miejskich z centrum powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych – dyspozytornią, policją lub innymi służbami. Kierowca za pomocą wydzielonego przycisku może uruchomić powiadomienie oraz rozpocząć transmisją online obrazu lub obrazu i dźwięku do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zapewnić to ma zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa w komunikacji publicznej.

References

1. Bartosz A., Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym. WKŁ, 2010.
2. Czejdo B., Baszun M., Remote medical monitoring and advisory using artificial intelligence techniques to support operators of transportation equipment, Autobusy – Bezpieczeństwo i ekologia - 2016, nr 12.
3. Minke R., Słodyczka M., Węgrzyn D., Mobilny monitoring komunikacji miejskiej, Praca Inżynierska, Politechnika Lubelska, Lublin 2016.
4. Pande A., Zambreno J., Embedded Multimedia-Security System. Algorithms and Architectureres. Springer, 2013.
5. Przelaskowski A., Techniki Multimedialne. Wydawnictwo PW – Okno, 2011.
6. Wieczorkowska A., Badanie metod kompresji obrazu. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 1996, nr 10.
7. http://www.bigasoft.com/articles/avi-to-mjpeg.html, dostęp maj 2018.
8. https://www.debian.org/releases/wheezy/, dostęp maj 2018.
9. https://polgard.com/pl/aktualności/5-monitoring-wizyjny-w-autobusach-i-tramwajach.html, dostęp maj 2018.
10. https://sourceforge.net/projects/mjpg-streamer/, dostęp maj 2018
Published
2018-12-17
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology