Koncepcja sieci odcinkowych pomiarów prędkości w województwie zachodniopomorskim

The concept of average speed measurements network in the West Pomeranian

  • Katarzyna Sosik Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Keywords: bezpieczeństwo drogowe, transport drogowy, ruch drogowy, Inteligentne Systemy Transportowe, pomiar prędkości

Abstract

W artykule przedstawiono koncepcję wdrożenia sieci odcinkowych pomiarów prędkości na przykładzie województwie zachodniopomorskiego. Autorka skupiła się na rozwiązaniach Inteligentnych Systemów Transportowych służących do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego. W pierwszej części artykułu został omówiony stan bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa zachodniopomorskiego. W dalszej części zostały przedstawione rozwiązania systemów telematycznych powszechnie stosowanych do rejestrowania prędkości pojazdów drogowych oraz sposób rejestrowania i przetwarzania danych. W trzeciej części przeanalizowane zostały mapy wypadków oraz miejsca zaimplementowanych odcinkowych pomiarów prędkości, na podstawie których powstała autorska propozycja miejsc wdrożenia sieci odcinkowych pomiarów prędkości ze względu na dużą wypadkowość.

References

1. Iwan S., Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transportu dostawczego w miastach. Wyd. Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013.
2. Mikulski J., Obecny stan w dziedzinie telematyki systemów trans-portowych. TTS 11/2017, str. 51-55.
3. Koźlak A., Ekonomika Transportu, Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
4. Dziubiński M., Drozd A., Majka P., Toborek K., Koncepcja urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. Autobusy 11/2016, str. 49-53.
5. Siedlecka S., Mądziel M., Problemy bezpieczeństwa w logistyce transportu drogowego. Autobusy, 6/2018, str. 1536-1539.
6. Krystek R. (red) Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu – Diagnoza Bezpieczeństwa Transportu Drogowego, TOM I. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
7. Rajchel K., Wieczorek S., Wypadki drogowe w świetle badań. Erwico, Rzeszów 2000.
8. Sosik K., Iwan S., Znaczenie sygnalizacji świetlnej do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego. Autobusy, 6/2018, str. 249-256.
9. Brożyna E. Czynnik ludzki a bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Autobusy 7-8/2017, str. 49-52.
10. Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku, Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa, 2018, http://statystyka.policja.pl [data dostępu: 6-10-2018].
11. Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa, 2017, http://statystyka.policja.pl [data dostępu: 6-10-2018].
12. Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku, Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa, 2016, http://statystyka.policja.pl [data dostępu: 6-10-2018].
13. Półroczna analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie woj. Zachodniopomorskiego, http://www.zachodniopomorska.policja.gov.pl/ [data dostępu: 1-10-2018].
14. Wypadki drogowe w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku, http://www.zachodniopomorska.policja.gov.pl/ [data dostępu: 1-10-2018].
15. Europejskie działania policji drogowej - kaskadowy pomiar pręd-kości, http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/ [data dostępu: 6-10-2018].
16. https://www.canard.gitd.gov.pl/ [data dostępu: 20-09-2018]
17. Mapa wypadków za 2017 rok. http://www.zachodniopomorska.policja.gov.pl/ [data dostępu: 1-10-2018].
18. Owczarek Ł., Żak J., Koncepcja transportu publicznego na żąda-nie w oparciu o wykorzystanie samochodów autonomicznych. Lo-gistyka 2/2015, str. 674-685.
Published
2018-12-19
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology