Wykrywanie dolnej granicy wybuchowości z wykorzystaniem stacjonarnych systemów detekcji gazów

  • Bartłomiej Ambrożkiewicz Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
  • Krzysztof Przystupa Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
  • Marcin Szewczyk Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
Keywords: analiza zagrożeń, ocena niezawodności, analiza bezpieczeństwa

Abstract

W artykule przedstawiono analizę obecnie stosowanych metod wykrywania dolnej granicy wybuchowości na przykładzie tłoczni gazu. Praca obejmuje: wybranie metody analizy bezpieczeństwa i oceny ryzyka, wykonanie obliczeń, zidentyfikowanie mechanizmów wystąpienia zagrożeń, oraz zaproponowanie działań mających na celu eliminację skutków ich wystąpienia. Poruszony problem, w uproszczeniu można sprowadzić do pytania czy wykrywanie zagrożeń jakie mają miejsce na tłoczniach gazu jest wykonywane w sposób optymalny oraz czy występujące z tym problemy są na bieżąco eliminowane?

References

1. Ignac-Nowicka J., Monitorowanie mieszanin gazowych dla bezpieczeństwa procesu produkcji acetylenu, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza/Studies
& Proceedings Polish Association for Knowledge Management, 2011, 40.
2. Makhniashvili I.; Makles Z., Zagrożenia w podziemnych parkin-gach samochodowych - toksyczne, pożarowe
i wybuchowe, Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 2007, 10-13.
3. Dyakowska E., Pęgielska M., Demusiak G., Metody oceny emisji gazu ziemnego z obiektów systemu przesyłowego na przykładzie wybranych tłoczni gazu, Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu 2012.
4. Domański W., Makles Z., Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy pracach zagrożonych atmosferą wybuchową, Bezpieczeństwo Pracy 6/2007
5. https://www.gazex.pl/produkty/typ/dex-a/
6. https://www.draeger.com/da_dk/Applications/Products/Stationary-Gas-Detection-Systems/Detection-of-Flammable-Gases-and-Vapours/Polytron-SE-Ex
7. https://www.armatech.com.pl/Ochrona-osobista/Miernik-wielogazowy/flypage.tpl.html?redirected=1
8. https://www.draeger.com/pl_pl/Applications/Products/Mobile-Gas-Detection/Multi-Gas-Detection-Devices/X-am-2500
9. Przystupa K., Wybór punktów krytycznych w systemie HACCP, Przemysł Spożywczy, 2013, nr 8, s. 42-46
10. IEC 1508: Functional Safety: Safety-Related Systems
11. Musyafa A.; Adiyagsa H., Hazard and operability study in boiler system of the steam power plant, IEESE International Journal of Science and Technology, 2012, 1.3: 1.
12. PN-EN 61882:2016-07 Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP) -- Przewodnik zastosowań.
13. IEC 812 Analysis techniques for system reliability – Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA).
14. Przystupa K., An attempt to use FMEA method for an approximate reliability assessment of machinery, ITM Web of Confer-ences 2017, vol. 15.
Published
2018-12-17
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology