Granice oporów ruchu w pojazdach. Opór toczenia

Limitations of vehicle movement resistances. Rolling resistance

  • Piotr Wrzecioniarz Politechnika Wrocławska
  • Wojciech Ambroszko Politechnika Wrocławska
  • Aleksandra Pindel Politechnika Wrocławska
Keywords: opór toczenia, samochody osobowe, samochody ciężarowe, pociągi, Hyperloop

Abstract

W artykule omówione zostały granice oraz przykładowe metody minimalizacji oporu toczenia.

References

1. Pffefer P., 6th International Munich Chassis Symposium 2015: Chassis Tech.
2. Orellano A., „Aerodynamic of High Speed Trains”, Vehicle aerodynamic lecture, Stockholm, KTH, may 2010.
3. Wrzecioniarz P., Ambroszko W., Górniak A., „Energy efficiency design of powertrain and body”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011.
4. Dodge R., Kelly, Clark, Samuel, „Handbook for the rolling resistance of pneumatic tires”, 1979.
5. Pike E., „Opportunities to Improve Tire Energy Efficiency”, The International Council in Clean Transportation, 2011.
6. Vdovin A., „Investigation of Aerodynamic Resistance of Rotating Wheels on Passenger Cars”, Thesis for the degree of licentiate of engineering, Department of Applied Mechanics, Chalmars University of Technology, Gothenburg, Sweden, 2013.
7. Nowak A., Praca magisterska, Podstawowe opory ruchu w pojazdach przyszłości, wykonana pod kierunkiem dr hab inż. Piotra Wrzecioniarza prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska, Wy-dział Mechaniczny, Maj 2016.
8. Ambroszko W., Wrzecioniarz P., Postęp w budowie pojazdów w świetle opinii rzeczoznawczych. Praca zbiorowa., Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011.
9. Barkan C., Railroad Transportation Energy Efficiency, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2007.
10. Versonnen E., „Rolling Resistance”, KdG, University College Antwerp, 2011.
11. Światowe trendy w ograniczaniu emisji samochodowej i ich wpływ na rozwój napędów pojazdów, paliw, olejów silnikowych i metod badawczych – znaczenie globalne nowych regulacji ograniczania emisji WLTP i RDE – podsumowanie 6th International Exhau, Przegląd techniczny, 14.10.2018.
12. The Pneumatic Tire, U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety, Administration, 2006.
13. Mohan B., Redrouthu S. D., Tire Modelling For Rolling Re-sistance, University of Technology Göteborg, 2014.
14. Wrzecioniarz P., Wstęp do metodologii projektowania samochodów oszczędnych. KONES 81, Wrocław-Rydzyna, 1981.
15. http://www.dimnp.unipi.it/guiggiani-m/Michelin_Tire_Rolling_Resistance.pdf, May 2016.
16. http://www.engineeringtoolbox.com/rolling-friction-resistance-d_1303.html, May 2016.
17. https://en.wikipedia.org/wiki/Low_rolling_resistance_tire, May 2016.
18. https://en.wikipedia.org/wiki/Rolling_resistance, May 2016.
19. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcie_toczne, May 2016.
20. http://www.schwalbetires.com/tech_info/rolling_resistance, May 2016.
21. http://www.spacex.com/sites/spacex/files/hyperloop_alpha.pdf, May 2016.
Published
2018-12-19
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology