Pneumatyczne tratwy ratunkowe w świetle przepisów Międzynarodowego Kodeksu Środków Ratunkowych LSA

International Standards of Life – Saving Appliances for inflatable liferafts

  • Edyta Książkiewicz Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Eksploatacji Statku
  • Izabela Szwoch Politechnika Gdańska, Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej
Keywords: zbiorowe środki ratunkowe, tratwa ratunkowa, pneumatyczna tratwa ratunkowa, kodeks LSA

Abstract

W artykule omówione zostały międzynarodowe standardy dotyczące projektowania i eksploatacji pneumatycznych tratw ratunkowych. Tratwy ratunkowe stanowią podstawowy środek zmniejszający skutki uszkodzenia lub utraty statku w przypadku nagłych katastrof i masowej ewakuacji. Ich bezpieczeństwo i niezawodność wpływa na bezpieczeństwo transportu morskiego zapewniając możliwość przetrwania rozbitków po opuszczeniu uszkodzonego statku. Zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowym kodeksie LSA stosunku do poprzednich wymagań, przybliżają założone warunki eksploatacji do warunków rzeczywistych.

References

1. EMSA, Annual Overview of Marine Casualties and Incidents 2017.
2. Herdzik J., Zdarzenia wypadkowe na morzu i ich główne przyczyny, „Autobusy. Bezpieczeństwo i Ekologia” 2016, nr 10.
3. Kodeks LSA – Life Saving Appliances, Including LSA Code, 2017 Edition.
4. Polski Rejestr Statków, Przepisy Nadzoru Konwencyjnego Statków Morskich, część II „Środki i Urządzenia Ratunkowe”, Gdańsk, lipiec 2018.
5. SOLAS’74. International Convention of Safety of Life at Sea. International Maritime Organisation, 1980.
6. Sprawozdanie z wykonanych prac w ramach projektu „Innowacyjne środki transportu w sytuacjach zagrożenia życia na morzu”. Umowa nr 2/KES/2014 z dnia 1.07.2014 r.
7. Wawrzusiszyn M., Opór holowanej tratwy, Raport Techniczny CTO, Nr RH-2015/T-06, 2015
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology