System usuwania błota pośniegowego w samochodach osobowych – koncepcja

The system of removing slush in passenger cars - a concept

  • Michał Rubach Politechnika Poznańska
  • Konrad Waluś Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: błoto pośniegowe, bezpieczeństwo ruchu pojazdu, system usuwania błota pośniegowego

Abstract

Pojawienie się błota pośniegowego na drodze jest uwarunkowane intensywnością opadów atmosferycznych, temperaturą otoczenia, nawierzchni i temperaturą punktu rosy, ciśnieniem atmosferycznym oraz ruchem drogowym. Stan błota pośniegowego (mieszanki śniegu, lodu, piasku i środków chemicznych np. soli) istotnie wpływa na zakres bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzyskiwanych przyspieszeń w procesach jezdnych. Aglomeracja błota pośniegowego
w przestrzeni pomiędzy kołem a nadkolem powoduje wzrost oporów ruchu pojazdu oraz wzrost obciążeń układu zawieszenia i układu kierowniczego. Nadmiar śniegu i lodu zwiększa niebezpieczeństwo uszkodzenia wymienionych układów i może wpływać na kierowalność i stateczność ruchu pojazdu. Proces „odkładania się” błota pośniegowego jest szczególnie zauważalny w warunkach środowiskowych, w których występuje duża wilgotność, a temperatury otoczenia i nawierzchni są poniżej zera stopni Celsjusza. W artykule została zaprezentowana idea koncepcji systemu usuwania błota pośniegowego z nadkoli samochodu osobowego.

References

1. Gabryelewicz M., Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 1 Podstawy teorii ruchu i eksploatacji oraz układ przeniesienia napędu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2014
2. Gabryelewicz M., Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 2 Układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenie i nadwozie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2015
3. Łuczak M., Małys Ł., Współczesne trendy i koncepcje w branży motoryzacyjnej, Poznań, 2016
4. Napiórkowski J., Drożyner P., Mikołajczak P., Rychlik A., Szczyglak P., Ligier K., Podstawy budowy i eksploatacji pojazdów i ma-szyn, EXPOL, Olsztyn, 2013
5. Rychter T., Budowa pojazdów samochodowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1999
6. Raport branży motoryzacyjnej 2017/18, http://www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty
7. Wypadki drogowe 2001, http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html
8. Wypadki drogowe 2006, http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html
9. Wypadki drogowe 2016, http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html
10. Protokół uszkodzenia samochodu 01/2011
11. https://www.otomoto.pl [dostęp 05-04-2017]
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology