Analiza bezpieczeństwa przewozu osób autobusami nowoczesnymi i konwencjonalnymi w zintegrowanym systemie zarządzania ruchem i transportem publicznym miasta

Analysis of safety of passenger transportation in modern and conventional buses operated in integrated municipal traffic and public transport management system

  • Jacek Michalski Politechnika Rzeszowska, im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
  • Paweł Woś Politechnika Rzeszowska, im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Keywords: bezpieczeństwo transportu publicznego, zintegrowany system zarządzania ruchem miejskim

Abstract

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak zaawansowane technologie zastosowane we współczesnych autobusach miejskich znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistej redukcji liczby zdarzeń drogowych i polepszeniu bezpieczeństwa użytkowania. Analiza dotyczy okresu 2013-2017 r. wdrażania i eksploatacji zrównoważonego transportu publicznego w mieście. Wprowadzono nowoczesne autobusy Autosan Sancity 10LF i Mercedes-Benz Citaro 12 CNG ale eksploatowane były wciąż starsze konstrukcje typu Jelcz 120 M/4 12 CNG i Solaris Urbino 12 CNG. Zbadano poziom zagrożenia bezpieczeństwa transportu miejskiego wynikający z liczby kolizji i wypadków. Ocenę przeprowadzono za pomocą wskaźnika W3 charakteryzującego poziom zagrożenia bezpieczeństwa systemu transportowego wywołany także intensywnością uszkodzeń układów autobusu w ciągu jednego roku. Oceniano prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia analizowanego układu P(U*) oraz istotność wpływu uszkodzeń tych systemów autobusów na zagrożenie bezpieczeństwa transportu miejskiego O.

References

1. Bartczak K.: Scenariusze rozwoju ITS w polskim transporcie drogowym w latach 2008-2013 cz.1. Przegląd ITS, 1, 19-21, 2008.
2. Cempel: Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. PWN, Warszawa 1989.
3. Cholewa W., Kosmowski K.T., Radkowski S.: Modele systemów oceny ryzyka i diagnostyki technicznej. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska,
4. Kiba-Janiak M.: Key success factors for city logistics from the perspective of various groups of stakeholders. Transportation Re-search Proceedia, 12, 557-569, 2016.
5. Krystek R. (red.): Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: praca zbiorowa T.1, T.2, T.3. WKiŁ, Gdańsk 2009, 2010.
6. Materiały wewnętrzne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie na temat uszkodzeń autobusów w latach 2013-2017 roku. Materiały wewnętrzne, niepublikowane.
7. Singh, B., Gupta, A. Recent trends in intelligent transportation systems: a review. The Journal of Transport Literature, 9(2), 30–34, 2015.
8. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
9. Woropay M., Bojar P.: Analiza i ocena uszkodzeń wybranych podzespołów autobusów oraz ich wpływ na zagrożenia w miej-skim systemie transportowym. Archiwum Motoryzacji 2007, 2, 159-168.
10. Woś P., Michalski J., Wojewoda P.: Bezpieczeństwo autobusowe-go systemu transportu publicznego miast metropolitalnych Wrocławia i Rzeszowa w 2014 roku. Autobusy, Bezpieczeństwo i eko-logia, 6, 481-487, 2016.
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology