Diagnostyka liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Diagnostics of railway traffic control devices working on the railway line

  • Mieczysław Kornaszewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: diagnostyka, eksploatacja, sterowanie ruchem kolejowym, urządzenia liniowe

Abstract

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym pracują na liniach kolejowych w zróżnicowanych, często skrajnych warunkach eksploatacji. Od stanu technicznego tych urządzeń zależy bezpieczeństwo pasażerów oraz zapewnienie odpowiedniej przepustowości linii kolejowej. Diagnostyka urządzeń srk jest bardzo ważna, ponieważ poprzez ciągłe identyfikowanie i obserwację uszkodzeń przyspiesza usuwanie zaistniałych awarii oraz szybkie ich eliminowanie.

References

1. Blat J.: Diagnostyka zdalna w procesie utrzymania urządzeń i systemów SRK, Transport i Komunikacja, Nr 5/2010.
2. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa „Komputerowy system samoczynnej bloka-dy liniowej SHL-12”, wersja 02, Katowice 2008.
3. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska: Instrukcja obsługi „Urządzenie diagnostyczne EZG-17xx” nr X-4-02330
4. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska: Instrukcja obsługi „Urządzenie zdalnej kontroli ERP-7” nr X-4-02342
5. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska: Instrukcja obsługi: „Komputerowy system samoczynnej blokady liniowej SHL-12. Pa-nel diagnostyczny EZG-2101”, Katowice 2008.
6. Dobrosławski T.: Im więcej diagnostyki tym mniej napraw, IN-FRATOR Magazyn Pracownikow PKP PLK S.A., 2013.
7. Dyduch J., Kornaszewski M.: Komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym. Wydawnictwo UTH Radom, Radom 2014.
8. Dyduch J., Moczarski J.: Podstawy eksploatacji systemów stero-wania ruchem kolejowym, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012.
9. Kornaszewski M., Pniewski R.: Zdalna diagnostyka stanów samo-czynnej blokady liniowej SHL-12. Technika Transportu Szynowe-go (TTS), 12/2015, 2015.
10. Łukasik Z., Nowakowski W.: Sieciowe narzędzia diagnostyczne systemów sterowania ruchem kolejowym. Technika Transportu Szynowego (TTS), nr 12, 2015.
11. Nowakowski W., Ciszewski T., Łukasik Z.: The Concept of Rail-way Traffic Control Systems Remote Diagnostic. Smart Solutions in Today's Transport. Communications in Computer and Infor-mation Science, Series Volume 715. Springer International Pub-lishing AG 2017, 17th International Conference on Transport Sys-tems Telematics, TST 2017, Katowice – Ustroń, Poland, April 5–8, 2017.
12. Nowakowski W., Warchoł A.: Nowoczesne systemy sterowania i diagnostyki na przykładzie LCS Drzewica. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, Seria: Materiały Konferencyjne, Wydanie 95 z. 154, Kraków 2010.
13. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Instrukcja diagnostyki i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, Warszawa 2005.
14. http://na-torach.blogspot.com/2015/11/lokalne-centrum-sterowania-lcs-opole.html
15. http://www.kombud.com.pl/htm/a/galeria/Aktualnosci/Publikacje/Pionierski_sys_ster_LCS_Drzewica.pdf
16. https://kurierkolejowy.eu/galerie/uroczyste-otwarcie-lcs-drzewica-1
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology