Badanie funkcjonowania reaktora katalitycznego w symulowanym teście UDC silnika o ZS

Research of the operation of the catalytic reactor under simulated test UDC with diesel engine.

  • Kazimierz Koliński Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
Keywords: -

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań funkcjonowania podgrzewanego reaktora katalitycznego na stanowisku dynamometrycznym podczas realizacji symulowanego testu miejskiego UDC. W badaniach zastosowano podgrzewany trójfunkcyjny reaktor katalityczny platynowo-palladowy z monolitem metalowym. Metodyka prowadzonych badań polegała na pomiarze stężenia toksycznych składników spalin przed i za z reaktorem katalitycznym przy jednoczesnym pomiarze parametrów rozruchu i pomiarze temperatur w wybranych 15 punktach silnika oraz reaktora katalitycznego. Emisje tlenku węgla i węglowodorów próbowano ograniczyć poprzez wstępne podgrzanie reaktora katalitycznego przed i podczas rozruchu za pomocą grzejnika elektrycznego.

References

1. Kruczyński S.: Trójfunkcyjne reaktory katalityczne. Instytut Tech-nologii Eksploatacji. Warszawa - Radom 2004.
2. Bielaczyc P., Merkisz J., Pielacha J.: Stan cieplny silnika spalino-wego a emisja związków szkodliwych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2001.
3. Koliński K.: Podgrzewany reaktor katalityczny podczas zimnego rozruchu silnika o ZS. Autobusy nr 12/2016.
4. Koliński K.: Funkcjonowanie podgrzewanego reaktora katalitycz-nego w nieustalonych stanach pracy silnika o ZS. Autobusy nr 12/2017.
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology