Wielofunkcyjność pojazdów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością

Multifunctionality of vehicles adapted for people with disabilities

  • Piotr Malawko Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
  • Tomasz Szczepański Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
  • Beata Stasiak-Cieślak Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
Keywords: ergonomia, adaptacje, kierowca niepełnosprawny

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie, jak ważnym czynnikiem jest funkcjonalność wnętrza samochodu. Właściwy wybór auta oraz dobór pasującego oprzyrządowania dla osoby z ograniczeniami motorycznymi to bardzo istotny proces. Zakup jednego pojazdu dla kierowców, którzy mają zróżnicowane potrzeby i możliwości prowadzenia, jest niełatwym wyzwaniem. Dobrze podjęta decyzja może znacząco poprawić warunki bezpieczeństwa w czasie jazdy. W treści przedstawiono przegląd problemów związanych z podjęciem takiej decyzji oraz omówiono wstępne wytyczne dotyczące doboru urządzeń adaptacyjnych do typu nadwozia pojazdu.

References

1. Grabarek I., Ergonomia środków transportu-rzemiosło, nauka, sztuka. „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport” 2009, 71: 57-73.
2. Grabarek I., Choromański W., Wybrane zagadnienia projektowania innowacyjnych środków transportu dostosowanych do osób o ograniczonej sprawności ruchowej. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Seria: Transport” 2014, 83: 99-108.
3. Małachowski J., Problematyka bezpieczeństwa kierowcy wykorzystującego dodatkowe oprzyrządowanie na kierownicy w warunkach zderzenia czołowego. „Logistyka” 2014, 3: 4119-4127.
4. Szafrańska A., Sybilski K., Michałowski J., Koncepcja uchwytu na kierownicę dla osób niepełnosprawnych. „Logistyka”2015, 4: 5905-5913.
5. Sanders M. S., McCormick E. J., Human factors in engineering and design. Vol. 7. New York: McGraw-Hill, 1993.
6. Sydor M., Analiza funkcjonalna urządzeń adoptujących samochód osobowy do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Ergonomia Niepełno-sprawnym w wielu nanotechnologii „MKEN 2006” Łódź, 23-24.11.2006.
7. Świderski A., Inżynieria jakości w wybranych obszarach transportu. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2018.
8. Świderski A., Wybrane zagadnienia oceny jakości środków trans-portu samochodowego. Problemy Jakości nr 11/2016, Warszawa 2016, s. 6-10.
9. Ucińska M., Stasiak-Cieślak B., Niepełnosprawny kierowca w ruchu drogowym: kompleksowe wspieranie mobilności. „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2016, 17: 489-494.
10. Zabłocki M., Torzyński D., Analiza procesu decyzyjnego wyboru, adaptacji i zakupu samochodu osobowego przez osoby niepełno-sprawne. „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie” 2016, 70: 227-241.
11. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/spoleczenstwo;3978364.html.
12. http://auto.dziennik.pl/premiery/artykuly/567903,mercedes-klasy-a-nowy-model-silniki-osiagi- wyposazenie-wideo.html.
13. http://www.emico.pl/oferta/dostosowanie-samochodu/oprzyrzadowanie-kivi.html
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology