Zachowania uczestników ruchu drogowego na wybranych elementach infrastruktury transportowej

Road users behaviors on selected elements of transport infrastructure

  • Elżbieta Macioszek Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Nicol Piasecka Mosty Katowice sp. z.o.o.
Keywords: zachowania użytkowników ruchu drogowego, skrzyżowania typu rondo, bezpieczeństwo ruchu drogowego

Abstract

W artykule omówiony został problem zachowań uczestników ruchu drogowego na wybranych elementach infrastruktury transportowej. Badanie zachowań uczestników ruchu drogowego przeprowadzono dla wybranych pięciu miast zlokalizowanych w województwie mazowieckim. W badaniu ankietowym zebrano informacje dotyczące zachowań kierowców, pieszych oraz rowerzystów na skrzyżowaniach typu rondo. Zebrane informacje dotyczyły m.in. uznawania i stosowania się do istniejącej na rondach organizacji ruchu drogowego a także respektowania ustępowania pierwszeństwa pieszym korzystającym z przejść dla pieszych ulokowanych na wlotach i wylotach ronda.

References

1. Candappa N., Stephan K., Fotheringham N., Lènne M.G., Cor-ben B.: Raised Crosswalks on Entrance to the Roundabout - A Case Study on Effectiveness of Treatment on Pedestrian Safety and Convenience. Traffic Injury Prevention 2014, nr 15, p. 631-639.
2. Johnson M., Charlton J., Oxley J.: Cyclists and red lights - a study of behaviour of commuter cyclists in Melbourne. Australasian Road Safety Research. Policing and Education Conference, Ade-laide 2008.
3. Goddard T., Dil, J., Monsere C.M.: Driver Attitudes About Bicy-clists: Negative Evaluations of Rule-Following and Predictability. Transportation Research Board 95th Annual Meeting, 2016.
4. Lund B.C.: Driver behavior towards circulating cyclists at roundabout. A vehicle simulator study with concurrent collection of eye movements. Transportation Research Board 88th Annual Meeting, Washington 2009.
5. Björklund G.: Driver Interaction. Informal Rules, Irritation and Aggressive Behaviour. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 8. 2005.
6. Krivda V.: Analysis of conflict situations in road traffic on roundabouts. Traffic and Transportation, Vol.25, No.3, p. 295-303.
7. Macioszek E., Sierpiński G., Czapkowski L.: Problems and Issues with Running the Cycle Traffic Through the Roundabouts. [w:] J. Mikulski (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science 104. Selected Papers. Sprin-ger-Verlag Berlin Heidelberg 2010, p. 107 - 114.
8. Macioszek E., Sierpiński G., Czapkowski L.: Methods of Modeling the Bicycle Traffic Flows on the Roundabouts. [w:] J. Mikulski (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science 104. Selected Papers. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, s. 115 - 124.
9. Macioszek E., Wojnar G.: Characteristics of cyclist facilities. Logistyka-nauka 4/2015, p. 1419-1426.
10. Macioszek E.: Wybrane wyniki badań ankietowych prowadzonych na grupie rowerzystów w obszarze Górnego Śląska. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport z.81. Nr kol. 1896. Gliwice 2013, s. 93-100.
11. Macioszek E., Krzyżak K.: Wypadki i kolizje drogowe na skrzyżo-waniach typu rondo w Rybniku. Inżynieria Ruchu Drogowego 1/2013, s. 38-44.
12. Macioszek E.: Stopień ryzyka postrzeganego przez rowerzystów w czasie przejazdu przez skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Przegląd komunikacyjny 11-12/2011, s. 56-61.
13. Macioszek E.: The Influence of Motorcycling and Cycling on Small One-Lane Roundabouts Capacity. [w:] J. Mikulski (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Infor-mation Science 239. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011, s. 291-298.
14. Evans D., Norman P.: Predicting adolescent pedestrians’ road-crossing intentions: an application and extension of the theory of planned behaviour. Health Education Research, vol. 18, issue 3, 2003, p. 267–277.
15. Macioszek E., Czerniakowski M.: Road traffic safety-related changes introduced on T. Kościuszki and Królowej Jadwigi Streets in Dąbrowa Górnicza between 2006 and 2015. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Volume 96, 2017, p. 95-104.
16. Macioszek E., Wojnar G.: Characteristics of pedestrian facilities. Logistyka–nauka 4/2015, p. 1413-1418.
17. Macioszek E.: The road safety at turbo roundabouts in Poland. The Archives of Transport, Volume 33, Issue 1, 2015, p. 57-67.
18. Macioszek E.: Dzieci jako szczególni uczestnicy ruchu drogowego. Logistyka-Nauka 6/2014, s. 6946- 6953.
19. Macioszek E.: Analiza zjawiska ograniczonego zaufania kierow-ców do innych użytkowników na skrzyżowaniach z ruchem okręż-nym, s. 2959-2970. Logistyka 4/2014.
20. Macioszek E.: Dostępność rond dla pieszych widzących jak i z niesprawnością narządu wzroku. Logistyka-Nauka 3/2014, s. 4073-4082.
21. Macioszek E.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na funkcjo-nujących w Polsce rondach turbinowych z wyniesionymi ponad powierzchnię jezdni separatorami pasów ruchu. Transport Miejski i Regionalny 12/2013, s. 22-27.
22. Witryna internetowa: http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-mazowieckiego-2016,4,16.html (dostęp 2017-10-17).
23. Piasecka N.: Analiza zachowań uczestników ruchu drogowego na rondach jednopasowych i wielopasowych. Praca dyplomowa ma-gisterska. Politechnika Śląska, Wydział Transportu. Katowice 2017. Promotor pracy: dr hab. inż. Elżbieta Macioszek, prof. PŚ.
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology