Analiza bezpieczeństwa ruchu pojazdów jednośladowych w latach 2010-2017 na przykładzie powiatu radomskiego

Analysis of the safety of movement of two-wheeled vehicles in the years 2010-2017 on the example of the Radom County

  • Tomasz Perzyński Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Daniel Pietruszczak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Łukasz Witeczek Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: bezpieczeństwo pojazdów jednośladowych, analiza bezpieczeństwa

Abstract

W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w pojazdach jednośladowych. Omówiono wybrane elementy bezpieczeństwa biernego i czynnego. Przedstawiono dane statystyczne dotyczące udziału pojazdów jednośladowych w zdarzeniach drogowych w latach 2010 – 2017 w powiecie radomskim. Przeprowadzono również ankietę wśród użytkowników pojazdów jednośladowych dotyczącą bezpieczeństwa.

References

1. Witczak Ł., Bezpieczeństwo w pojazdach jednośladowych, Praca dyplomowa inżynierska, Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Promotor: dr hab. inż. Tomasz Perzyński, prof. UTH, Recenzent: dr inż. Daniel Pietruszczak, Radom 2018.
2. http://www.swiatmotocykli.pl
3. https://www.scigacz.pl/
4. http://www.motocykl-online.pl
5. http://www.motocykle125.pl
6. http://www.motocykle.v10.pl
7. Komenda Miejska Policji w Radomiu Wydział Ruchu Drogowego – dane statystyczne
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology