EKOLOGICZNO-EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W SEKTORZE MOTORYZACYJNYM. CZĘŚĆ II: ROZWIĄZANIA INGERUJĄCE W PRACĘ SILNIKA

Keywords: automotive sector, ecology, start/stop system, ACC system, CVT system, energy recovery system

Abstract

Szybkie tempo rozwoju sektora motoryzacyjnego w ostatnich latach jest jednym z głównych zagrożeń społecznych i ekologicznych. Proekologiczne działania w motoryzacji uwzględniane są obecnie na wszystkich etapach projektowania, produkcji, użytkowania oraz finalnej utylizacji. Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania pojazdów na środowisko można osiągnąć poprzez stosowanie ekologicznych materiałów konstrukcyjnych lub montowanie w pojazdach systemów wpływających na zmniejszenie zużycia paliwa. Rozwiązania konstrukcyjne, w szczególności zastosowanie materiałów ulegających biodegradacji lub pochodzących z recyklingu w produkcji pojazdów opisano w pierwszej części artykułu. W poniższej publikacji omówniono systemy ingerujące w pracę silnika, które w połączeniu z ekologiczną jazdą pozwalają ogarniczyć szkodliwy wpływ motoryzacji na środowisko. Wykonano również wstępne analizy ekonomiczne uwzględniające wpływ zastosowania ekologicznych systemów w pojazdach na obniżenie rocznych kosztów zakupu paliwa.

Nowadays, the fast growing of the automotive sector is one of the main social and environmental risks in the world. “Green” solutions in an automotive sector are included in designing, production, exploitation and the final utilization of vehicles. The reduction of harmful impact of vehicles on the environment might be achieved by the use of ecological construction materials or by the assembly of systems which influence the fuel consumption. Construction innovations, especially the application of biodegradable and recycled materials in an automotive sector, were showed in the first part of article. This paper presents the technologies which influence the operation of the engine. The aforementioned solutions in conjunction with the eco-driving can limit the harmful impact of the automotive sector on the environment. The initial economic analysis associated with the application of ecological innovations in vehicles and their impact on the annual cost of the acquisition of fuel was also presented.

Author Biography

Marta Wójcik, Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics

dr inż.

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Katedra Przeróbki Plastycznej

References

-
Published
2019-03-27
Section
Technika/Technology