Wartość predykcyjna zmiennych psychologicznych u kierowców w prognozowaniu wypadków w ruchu drogowym

  • Krzysztof Horoszkiewicz SWPS University of Social Sciences and Humanities, Katowice

Abstract

Kolizje i wypadki drogowe określane są często jako zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć. Celem pracy jest określenie, które zmienne składają się na portret psychologiczny sprawców wypadków drogowych i na podstawie których najtrafniej można prognozować skłonność do uczestniczenia w tych wypadkach.

Artykuł jest oparty o badania empiryczne przeprowadzone na 100 mężczyznach (badania wstępne i okresowe w zakresie psychologii transportu oraz medycyny pracy). Wiek badanych kierowców mieścił się w przedziale od 19 do 70 roku życia (średnia wieku 40 lat). W badaniach zastosowano: Test Matryc Ravena, EPQR, Aparat typu Piórkowski oraz komputerowy system baterii testów „Polipsychograf”.

Kierowcy będący uczestnikami kolizji w ruchu drogowym byli, w porównaniu z kierowcami „bezpiecznymi”, bardziej ekstrawertywni i sumienni, mniej skłonni do kłamstwa, wykazywali się większą szybkością motoryczną (przy zwiększonej impulsywności) oraz wyższą inteligencją ogólną, cechowała ich także lepsza sprawność w zakresie koordynacji prostej. Okazuje się, że pozytywne cechy psychofizyczne współwystępują u kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych, co nasuwa hipotezę, że jako zmienne pośredniczące wpływają na poziom samooceny będący „odpowiedzialny” za skłonność do ryzyka ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Słowa kluczowe: psychologia transportu, wypadki drogowe, osobowość, sprawność motoryczna.

 

Published
2019-02-27
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology