Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Test methods for autonomy of electric vehicles

  • Arkadiusz Krzysztof Małek Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Marek Ogrodnik Ursus S.A., Lublin
Keywords: electric vehicle, autonomy vehicle, road tests

Abstract

The article discusses various types of testing methods for autonomy of electric vehicles. The tests were divided into laboratory and road tests and described in detail. An application for usefulness of selected types of tests to the size of the tested vehicles were presented: passenger cars, vans, trucks and buses. The research part presents road tests of the range of the prototype Ursus Elvi vehicle.

W artykule omówiono różne rodzaje badań autonomii pojazdów elektrycznych. Dokonano podziału tychże badań na laboratoryjne i drogowe oraz dokładnie je opisano. Płynie z nich wniosek o użyteczności wybranych rodzajów badań do wielkości badanych pojazdów: osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. W części badawczej przedstawiono badania drogowe zasięgu prototypowego pojazdu Ursus Elvi.

References

Flasza J., Elektromobilność w Polsce – wyzwania i możliwości z uwzględnieniem inteligentnych instalacji OZE, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.

Giakoumis E. G., Zachiotis A. T., Investigation of a Diesel-Engined Vehicle’s Performance and Emissions during the WLTC Driving Cycle — Comparison with the NEDC, “Energies” 2017, Vol. 10 No. 2.

http://elvi.pl/ (dostęp: 03.06.2018).

http://samochodyelektryczne.org/wyniki_sprzedazy_ev_phev_w_kalifornii_w_2017r.htm (dostęp: 23.03.2018).

https://www.nissan.pl/wltp.html (dostęp: 03.06.2018).

Małek A., Kowalczyk D., Carport fotowoltaiczny do ładowania pojazdów elektrycznych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 11.

Paska J., Kłos M., Rosłaniec Ł., Autonomiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” 2015, nr 42.

Pielecha J., Merkisz J., Markowski J., Wybrane zagadnienia dotyczące drogowych testów emisyjnych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 12.

Zajkowski K., Seroka K., Przegląd możliwych sposobów ładowania akumulatorów w pojazdach z napędem elektrycznym, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 7–8.

Published
2018-12-28
Section
Technika/Technology