Analiza punktualności i regularności kursowania autobusów komunikacji miejskiej na wybranych trasach Szczecina i Polic

  • Paweł Regulski
  • Karol Franciszek Abramek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: punktualność, regularność, komunikacja miejska

Abstract

W artykule przedstawiono analizę punktualności i regularności kursowania autobusów komunikacji miejskiej na wybranych trasach Szczecina i Polic. Badania zostały przeprowadzone w maju 2018 roku w dni robocze w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego  na podstawie danych z Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską. Obejmowały one dwie linie autobusowe. W ramach badań wskazano m.in. miejsca zwiększonego natężenia ruchu drogowego.

References

1. Abramek K. F., Regulski P., Ocena funkcjonowania wybranych węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej w Szczecinie, AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 3/2017.
2. Bąkowski W., Dyr T., Popyt na usługi użyteczności publicznej w transporcie regionalnym i dostosowanie przewoźników do zasad określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 7–8/2014.
3. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
4. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 10/2011.
5. Regulski P., Abramek K. F.: Analiza potoków pasażerskich komunikacji miejskiej na trasie przebiegającej wzdłuż linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2017
6. www.zditm.szczecin.pl (30.05.2018)
Published
2019-02-24
Section
Rynek i Marketing/Market and Marketing