Ekologiczno-ekonomiczne rozwiązania techniczne w sektorze motoryzacyjnym. Część I: Rozwiązania konstrukcyjne

Ecological Innovations in the Automotive Sector. Part I: Construction Innovations

Keywords: transport, ecology, automotive sector, fumes emission, environment

Abstract

The automotive sector is one of the fastest growing sectors of economy. The increasing amount of cars both in Polish and world roads results in the immeasurable benefits associated with the goods and human transport. On the other hand, this phenomenon caused the contamination of the environment. During the fuel combustion in petrol or diesel engines, the harmful gases, for example CO2, NOx and SOx are emitted. Apart from the negative impact on the environment, the emission of the aforementioned gases results in the deterioration of human conditions, as well as, the development of civilization diseases. In order to minimalize the harmful influence of an automotive industry on the environment, new technologies which can reduce the consumption of fuel or limit the fumes emission are developed. The first part of paper presents new solutions in an automotive sector which influence on the decline of the negative impact of automobiles on the environment. Additionally, proposed solutions affect the development of a car industry, taking into consideration environmental aspects.

Branża motoryzacyjna należy do jednych z najintensywniej rozwijających się sektorów gospodarki. Wzrost liczby pojazdów zarówno na polskich, jak i światowych drogach poza niewymiernymi korzyściami związanymi z transportem towarów i ludzi, skutkuje również znacznym zanieczyszczeniem środowiska. Podczas spalania paliw w silnikach benzynowych oraz wysokoprężnych emitowane są gazy, m.in. CO2, NOx oraz SOx, które poza negatywnym wpływem na środowisko przyczyniają się do pogorszenia warunków życia oraz rozwoju chorób cywilizacyjnych. Celem zminimalizowania szkodliwego oddziaływania sektora motoryzacyjnego na środowisko opracowywane są nowe technologie zmniejszające zużycie paliwa oraz ograniczające emisję spalin i innych toksycznych związków. Pierwsza część artykułu przedstawia rozwiązania konstrukcyjne w sektorze motoryzacyjnym, wpływające na zmniejszenie szkodliwego wpływu pojazdów na środowisko oraz przyczyniające się do rozwoju tzw. eko-motoryzacji, uwzględniającej aspekty ekologiczne.

Author Biography

Marta Wójcik, Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics

dr inż.

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Katedra Przeróbki Plastycznej

References

Ainomugisha G., Will this Australian solar car start-up develop the future of transport? It just might…: www.anthillonline.com/will-aussie-solar-car-start-develop-future-transport-just-might/ (dostęp: 26.09.2018 r.).

Babula M., Pietruszczak D., Wybrane aspekty ekologicznych pojazdów samochodowych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.

Balicka A., Aspekt środowiskowy w strategii przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2017, T. XV, nr 3.

Bambusowe auto na olej kokosowy: www.tvp.info/896081/informacje/nauka/bambusowe-auto-na-olej-kokosowy/ (dostęp: 26.09.2018 r.).

Blain L., Immortus solar sports car to offer unlimited range on sunny days: www.newatlas.com/immortus-solar-electric-sports-car-unlimited-range/38900/ (dostęp: 26.09.2018 r.).

Bojanowska M., Zanieczyszczenia motoryzacyjne w środowisku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.

Dyr T., Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w., „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 10.

Dyr T., Ziółkowska K., Economic infrastructure as factor of the region’s competitiveness, „Central European Review of Economics & Finance” 2016, Vol. 6, No. 2.

Energia słoneczna w samochodzie: www.webasto.com/pl/produkty-i-rynki/ogrzewania-i-szyberdachy/dla-producentow-klasyczne-systemy-dachowe/dachowe-panele-sloneczne/ (dostęp: 26.09.2018 r.).

Filipowicz J., Rozwój motoryzacji a ekologia, „Logistyka” 2011, nr 3.

Glatter R., Paper And Bacteria: The NextGen Battery?: www.forbes.com/sites/robertglatter/2018/08/20/paper-and-bacteria-the-nextgen-battery/#61bda5873100 (dostęp: 26.09.2018 r.).

Grygier M., Ekologiczne rozwiązania, czyli jak producenci zmniejszają zużycie paliwa: www.flota.com.pl/we_flocie/3365/ekologiczne-rozwiazania-czyli-jak-producenci-zmniejszaja-zuzucie-paliwa.html (dostęp: 26.09.2018 r.).

Koniak M., Modyfikacje pojazdu elektrycznego umożliwiające zewnętrzne bezprzewodowe sterowanie, na przykładzie gokarta elektrycznego, „Logistyka” 2015, nr 4.

Kozłowska M., Abramowicz A., Transport pasażerski w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 7–8.

Merkisz J., Zanieczyszczenia środowiska przez transport samochodowy, Politechnika Poznańska, Poznań 2000.

Mikrosamochód Hondy z drukarki 3D: www.auto-swiat.pl/wiadomosci/mikrosamochod-hondy-z-drukarki-3d/pdlm6v (dostęp: 26.09.2018 r.).

Pater M., Ekologiczne rozwiązania w transporcie: www.info.clicktrans.pl/ekologiczne-rozwiazania-w-transporcie (dostęp: 26.09.2018 r.).

Phenix M., Immortus, ‘the post apocalyptic’ solar sport car: www.bbc.com/autos/story/20150813-immortus-the-post-apocalyptic-solar-sports-car (dostęp: 26.09.2018 r.).

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia dla Przyszłości” 2017.

Polasik J., Waluś K. J., Układy aktywnej regulacji ciśnienia w oponach – przegląd rozwiązań, „Logistyka” 2015, nr 4.

Powstanie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu: www.magazynbiomasa.pl/powstanie-fundusz-niskoemisyjnego-transportu/ (dostęp: 26.09.2018 r.).

Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku: www.smart.gov.pl/pl/specjalizacje/kis9 (dostęp: 26.09.2018 r.).

Samochody zasilane słońcem: www.twojaenergia.pl/samochody-zasilane-sloncem (dostęp: 26.09.2018 r.).

Samochód z... bambusa: www.motocaina.pl/artykul/samochod-z-bambusa-2749.html (dostęp: 26.09.2018 r.).

Singh N., Kumar S., Comparative Analysis of Battery with Paper Battery for Renewable Energy Storage, Proceedings of International Conference on Challenges in Sustainable Development from Energy & Environment Perspective, Rzym 2017, t. 1, nr 1.

Słoneczny Ford C-Max: www.auto-swiat.pl/zdjecia/sloneczny-ford-c-max/43ktx (dostęp: 26.09.2018 r.).

Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

www.evxventures.com/the-immortus.html (dostęp: 26.09.2018 r.).

www.geekweek.pl/news/2018-08-23/papierowa-bateria-zasilana-przez-bakterie-coraz-blizej/ (dostęp: 26.09.2018 r.).

www.honda.pl/cars/experience-honda/news-events/Micro_Commuter_Hondy_i_Kabuku.html (dostęp: 26.09.2018 r.).

www.innogy.forbes.pl/nauka-i-spoleczenstwo/solarne-samochody-najnowsze-modele-maja-juz-dobre-osiagi/dlmzhpk (dostęp: 26.09.2018 r.).

www.klubjagiellonski.pl/2017/06/18/polski-przemysl-motoryzacja-stoi/ (dostęp: 26.09.2018 r.).

www.krakow.pl/informacje/203215,27,komunikat,elektryczne_autobusy_pojada_linia_154.html (dostęp: 26.09.2018 r.).

www.media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2014/01/02/let-the-sun-in--ford-c-max-solar-energi-concept-goes-off-the-gri.html (dostęp: 26.09.2018 r.).

www.mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,5161,60-nowych-autobusow-dla-mieszkancow-krakowa.html (dostęp: 26.09.2018 r.).

www.nto.pl/samochod-z-drukarki-3d/ga/10784078/zd/20631036 (dostęp: 26.09.2018 r.).

www.solarkurier.pl/news/161826/20-elektrycznych-autobusow-solaris-dla-krakowa.html (dostęp: 26.09.2018 r.).

www.spiderweb.pl/autoblog/mniej-diesli-to-wiecej-co2/ (dostęp: 26.09.2018 r.).

Published
2018-11-22
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology