Wizjonerskie realizacje i koncepcje rozwoju infrastruktury rowerowej w miastach

  • Marta Mroczek Politechnika Łódzka, Wydział BAIS

Abstract

More and more increase of bicycle traffic is observed in high and medium developed countries. Consequently, existing solutions for bicycle infrastructure seem to be insufficient. There is a need to develop infrastructure for cyclists in more contemporary way. The main aim of this paper is presentation and analysis of new projects and concepts of bicycle transport systems. This analysis includes reveal the benefits for cyclists and points advantages and disadvantages for pedestrians and public transport. Proposed studies will show directions of future transformation of bicycle infrastructure favorable for the most of city's users.

Wraz ze wzrostem ruchu rowerowego w miastach istniejące rozwiązania dotyczące rowerowej infrastruktury okazują się niewystarczające. Pociąga to za sobą konieczność zmian – począwszy od wprowadzania drobnych udogodnień dla cyklistów, poprzez rozwijania koncepcji istniejących systemów transportowych, aż po tworzenie zupełnie nowych rozwiązań. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i przeanalizowanie nowych projektów oraz koncepcji rowerowych systemów transportowych. Analiza przeprowadzona została pod kątem korzyści dla rowerzystów, a także korzyści i zagrożeń, które omawiane inwestycje niosą dla transportu publicznego i pieszego. Przeprowadzone studia mają za zadanie wskazać kierunki przekształceń rowerowej infrastruktury korzystne dla większości uczestników ruchu w mieście, co powinno być pomocne przy świadomym projektowaniu.

Published
2018-10-05
Section
Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems