WPŁYW SAMOCHODOWYCH “NIESPALINOWYCH” PYŁÓW ZAWIESZONYCH NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Influence of automatic „non-small” dust powmunes on the natural environment

  • Jacek Filipowicz UTH Radom
Keywords: sustainable development, suspended particulates, road transport

Abstract

The article presents the problem of the threat to the natural environment caused by the emission of harmful suspended dusts (TSP) emitted by non-rock components of the construction of friction sweeping vehicles. Presented is the division and types of pollutants emitted to the atmosphere as well as harmfulness, criteria and conditions of emissions of non-victorious suspended particles and aspects determining their size.

W artykule przedstawiony został problem zagrożenia środowiska naturalnego spowodowanego pyłami zawieszonymi (TSP) generowanymi przez elementy konstrukcji pojazdów samochodowych pracujących tarciowo. Przedstawiono podział i rodzaje zanieczyszczeń oraz ich szkodliwość, kryteria i uwarunkowania tworzenia się pyłów zawieszonych oraz czynników determinujących ich wielkość.

References

Abramek K. F., Recykling niektórych części pojazdów samochodowych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2008, nr 12.

Chłopek Z., Ekologiczne aspekty motoryzacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, Politechnika Warszawska, 2012.

Dyr. T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013, nr 11.

Filipowicz J., Filipowicz P., Zaprawa K., Emisja zanieczyszczeń spalinowych przez autobusy komunikacji miejskiej, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 6.

Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015–2016, KOBIZE, Warszawa, 2018

Kuranc A., Emisja szkodliwych składników spalin w badaniach kontrolnych wybranej populacji pojazdów samochodowych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2011, nr 10.

Mysłowski J., Możliwości zmniejszenia skażenia środowiska w Szczecinie, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2006, nr 4.

Pyły zawieszone PM2,5, PM10” – Ranking oczyszczaczy powietrza.pl

Trojanowska M., Świetlik R., Ocena narażenia mieszkańców miast na metale ciężkie obecne w pyłach ulicznych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 12.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4315878/

Published
2018-10-10
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology