Ocena zadowolenia pasażerów z organizacji usług komunikacji miejskiej MPK Kraków

Assessment of passengers 'satisfaction from the organization of MPK Kraków public transport services

  • Ewa Brożyna
Keywords: quality, passenger service, availability of communication network, information system

Abstract

This article raises a subject of organization quality of public transport services. The author presented in it the results of the second part of the original research conducted among  passengers of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. in Krakow, which showed the level of passenger satisfaction from the three aspects of the transport organization of MPK Kraków, which are: accessibility of the communication network (availability of connections and deployment of stops), information system (information channels for passengers and the level of culture and competence in servicing passengers) and issues related to tickets (operation of ticket machines, operation of the Krakowska Karta Miejska, ticket control). The aim of the research was to acquire knowledge about the passengers' perception of the quality in organization of MPK Krakow services and to develop on this basis practical tips and suggestions regarding the directions of actions that can be taken to improve the organization of these services.


Niniejszy artykuł porusza tematykę jakości organizacji usług komunikacji miejskiej. Autorka przedstawiła w nim wyniki drugiej części autorskich badań przeprowadzonych wśród pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, z której wynikło na jakim poziomie kształtuje się stopień zadowolenia pasażerów z trzech aspektów organizacji komunikacji MPK Kraków, którymi są: dostępność sieci komunikacyjnej (dostępność połączeń i rozlokowanie przystanków), system informacji (kanały informacyjne dla pasażerów oraz poziom kultury i kompetentności w obsłudze pasażerów) oraz kwestie związane z biletami (działanie automatów biletowych, działanie Krakowskiej Karty Miejskiej, kontrola biletów). Badania pozwoliły na pozyskanie wiedzy na temat postrzegania przez pasażerów jakości organizacji usług MPK Kraków oraz dostarczyły praktycznych wskazówek, sugestii dotyczących kierunków działań, które można podjąć celem udoskonalenia organizacji tych usług.

References

Berkun S., Sztuka zarządzania projektami, Onepress, Gliwice 2006.

Brożyna E., Jakość usług MPK Kraków – ocena składowych jakościowych najistotniejszych z punktu widzenia pasażera, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 6, DOI: 10.24136/atest.2018.032.

Brożyna E., System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej – analiza użyteczności i zadowolenia pasażerów na przykładzie KZK GOP, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6, DOI: 10.24136/atest.2017.020.

Gramza G., Wybrane zagadnienia oceny jakości miejskiego publicznego transportu zbiorowego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 12.

Grzelec K., Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.

http://www.mpk.krakow.pl/pl/automaty/ (dostęp: 8.12.2017 r.).

http://www.mpk.krakow.pl/pl/zakres-dzialania-mpk/ (dostęp: 8.12.2017 r.).

Jackiewicz J., Czech P., Barcik J., Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej – część 1, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport” 2010, z. 67.

Rościszewki M., Podstawy urbanistyki i architektury dla specjalności komunikacyjnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.

Rudnicki A., Kryteria i mierniki oceny miejskiej komunikacji zbiorowej, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 1999.

Sawicki P., Charakterystyki oceny jakości w transporcie, „Q Jakość” 2005, nr 1.

Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.

Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Zwierzchowska M., Ocena jakości usług komunikacji miejskiej - dobór zmiennych metodą delficką, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 5, DOI: 10.24136/atest.2018.026.

Published
2018-08-25
Section
Rynek i Marketing/Market and Marketing