Infrastruktura rowerowa w budżecie obywatelskim miasta Łodzi

Bicycle Infrastructure in Participation Activity in the Łódź City

  • Marta Mroczek Politechnika Łódzka, Wydział BAIS
Keywords: partycypacja, łódzki budżet obywatelski, infrastruktura rowerowa, klasyfikacja rowerzystów

Abstract

In the recent years, increasing popularity of multimodal transport is observed in high and medium developed countries. Besides public transport, bicycles are the key element in that form of communication mobility through urban areas. Bicycles are also desirable by city dwellers. Projects for cyclists are welcome, which is visible (for example) in participation activity in Łódź. However, some of these propositions are incorrect. The main aim of this paper is presentation and analysis of these realizations, base on cyclists' needs, their conflicts with drivers and city's cycling policy. Proposed studies will show directions of future changes to repair the current situation.

Symbioza różnych form lokomocji sprzyja szybkiemu, sprawnemu i przyjaznemu dla środowiska przemieszczaniu się w miastach. Dyskusja nad nowymi rozwiązaniami służącymi do usprawnienia poszczególnych części składowych transportu łączonego poprawia jego ogólne funkcjonowanie, co przyczynia się do promocji całego systemu. Oznacza to zadbanie nie tylko o centra przesiadkowe oraz parkingi, ale i rozbudowę infrastruktury służącej do przemieszczania się bez której ich obsługa byłaby utrudniona lub niemożliwa. Obok komunikacji publicznej, rower stanowi istotne ogniowo tego rodzaju transportu. Co więcej, jest on pożądany przez mieszkańców miast, czego wyrazem są m.in. projekty związane z infrastrukturą rowerową zgłaszane i wybierane podczas corocznych edycji budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi. W niniejszym tekście chciałabym krótko omówić ich realizację w oparciu o potrzeby rowerzystów, ich konflikty z innymi użytkownikami dróg – głównie kierowcami, oraz politykę rowerową miasta. Ma to na celu wskazanie słabych stron tej formy współuczestnictwa społecznego, tak aby w przyszłości można było przeprowadzić pewne zmiany służące do naprawy obecnej sytuacji.

References

1. Arnstein S. R., "A Ladder of Citizen Participation", JAIP, Vol. 35, No. 4, s. 216–224, 1969.
2. C.R.O.W., Sign Up for Bike. Design Manual for a Cycle-Friendly Infrastructure, Institute for Road Safety Research, The Hague, 1993.
3. Chan M. et al., "Bike Lanes, On-Street Parking and Business in Parkdale: A study of Queen Street West in Toronto’s Parkdale Neighbourhood", Toronto, 2016. Źródło: www.parkdalevillagebia.com/wp-content/uploads/Bike-Lanes-On-Street-Parking-and-Business_-A-Study-of-Queen-Street-West-in-Torontos-Parkdale-Neighbourhood.pdf [dostęp: 06.2018]
4. Forsyth A., Krizek K., Urban Design: A Distinctive View from the Bicycle, Journal of Urban Design, t. 16, nr 4, 2011.
5. Hebel K., Wyszomirski O., Rower jako środek transportu w podróżach miejskich, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 12.
6. Hillsman E.L et al., "A summary of design, policies and operational characteristics for shared bicycle/bus lanes.", The Florida Department of Transportation Research Center, 2012. Źródło: https://nacto.org/docs/usdg/summary_design_policies_and_operational_characteristics_bus_lanes_hillsman.pdf [dostęp: 06.2018]
7. Innes J. E., Booher D. E., "Public Participation in Planning: New Strategies for the 21st Century", IURD Working Paper Series, Institute of Urban and Regional Development, UC Berkeley, 2000.
8. Missen M., Koszmar Partycypacji, Bęc Zmiana, Kraków, 2013.
9. Mroczek M., Wizjonerskie realizacje i koncepcje rozwoju infrastruktury rowerowej w miastach, Autobusty – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2018, nr 10.
10. Pelzer P., Bicycling as a Way of Life: A Comparative Case Study of Bicycle Culture in Portland, OR and Amsterdam. 7th Cycling and Society Symposium, Oxford, 2010.
11. Pucher J., Dill J., Handy S., Infrastructure, Programs, and Policies to Increase Bicycling: An International Review, Preventive Medicine, nr 50, 2009.
12. Rijo S.A, „Economic and Traffic Impacts Following the Installation of New Bicycle Facilities: A Denver Case Study”, University of Denver, 2015. Źródło: http://denver.streetsblog.org/wp-content/uploads/sites/14/2015/07/Economic-and-Traffic-Impacts-Following-the-Installation-of-New-Bicycle-Facilities-A-Denver-Case-Study-Rijo-S-MA-Thesis.pdf [dostęp: 06.2018]
13. Stefansdottir H., Bicycle Commuters' Experience of Aethetic Features of Urban Space, Journal of Urban Design, t. 19, nr 4, 2014.
14. Wilkinson W. C., Selecting Roadway Design Treatments to Accomodate Bicycles. US Federal Higway Administration, Washighton, 1994.
15. www.dzienniklodzki.pl/artykul/9003849,budzet-obywatelski-lodzi-2016-znamy-wyniki-glosowania-lista,id,t.html [dostęp: 01.2018]
16. www.dzienniklodzki.pl/komunikacja/drogi/a/koniec-lodzkiej-masy-krytycznej-rowerzysci-nie-wroca-na-ulice-lodzi,10031882/ [dostęp: 01.2018]
17. www.lodz.naszemiasto.pl/artykul/budzet-obywatelski-lodzi-2015-wyniki-glosowania-bo-lista,2452077,artgal,t,id,tm.html [dostęp: 01.2018]
18. www.lodz.naszemiasto.pl/artykul/pofalowana-droga-rowerowa-na-inflanckiej-w-lodzi-zdjecia,2471901,artgal,t,id,tm.html [dostęp: 01.2018]
19. www.pl-pl.facebook.com/Kierowcy.EL00000/ [dostęp: 01.2018]
20. www.rowerowalodz.pl/bo/2017/realizacja-l0001-rok-po-glosowaniu [dostęp: 01.2018]
21. www.rowerowalodz.pl/bo/2017/wyniki-glosowania-bo-na-2017/kto-w-bo-glosowal-na-rowery [dostęp: 01.2017]
22. www.rowerowalodz.pl/pomysly-projekty/karta-brukselska# [dostęp: 01.2018]
23. www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?s=&forumid=4185 [dostęp: 01.2018]
24. www.uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski/20152016/ [dostęp: 01.2018]
25. www.uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski/20162017/ [dostęp: 01.2018]
26. www.uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski/20172018/ [dostęp: 01.2018]
27. www.uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski/wyniki-bo-20172018/ [dostęp: 01.2018]
28. www.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/BO2017/glosowanie/2017-PONADOSIEDLOWE-real.pdf [dostęp: 01.2018]
Published
2018-11-22
Section
Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems