Analiza wybranych elementów systemu zarządzania komunikacją miejską w Szczecinie

Analysis of selected elements of the urban transport management system in Szczecin

  • Kinga Kijewska Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Agnieszka Polak Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Grzegorz Terebecki Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Keywords: analysis, urban transport, management system

Abstract

This article introduces results of the analysis of functioning of selected ITS elements in Szczecin. The analysed system was the City Transport Management System for the City of Szczecin and the Szczecin agglomeration. In the research authors comparing the e-ticket with the traditional one and the suitability of information devices allowing the passengers to collect real time information related to the travel. The above-mentioned systems have been implemented in Szczecin since 2015.

References

1. Chwesiuk K., Hołowiński G., Iwan S.(2007b):Telematyka – narzędzie wdrażania logistyki miejskiej [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego – tom I, red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński.
2. Hillier B.: The city as a socio-technical system: a spatial reformulation in the light of the levels problem and the parallel problem, Conference on Spatial Information Theory, September 2009, http://discovery.ucl.ac.uk/ 18533/1/18533.pdf na dzień 25.11.2017.
3. Iwan S.: Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transport dostawczego w miastach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013
4. Krysiuk C., Nowacki G., Pawlak P.: Nowoczesne technologie w transporcie- system nawigacji satelitarnej Galileo, w: E. Menes [red.]: Biuletyn Informacyjny ITS, 4/ 2009, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa, 2009.
5. Łacny J.: Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz- Radom, 2009.
6. Szołtysek J.: Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009, s. 89–92; S. Iwan: Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transport dostawczego w miastach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 60.
7. Tundys B.: Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.
8. www.google.pl/maps
9. www.szczecin.pl
10. Wydro K.: Telematyka-znaczenie i definicja terminu, Telekomunikacja i techniki informacyjne, nr1-2, Instytut Łączności, Warszawa 2005.
Published
2018-06-22
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency