Mobilny monitoring ulatniającego się gazu w pojazdach z instalacją LPG

Mobile monitoring of gas escaping in vehicles with LPG installation

  • Stanisław Wszelak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk Społecznych i Technicznych
Keywords: valatizing gas, LPG installation, Mobile Monitoring

Abstract

The paper presents an application for the SIM900 module in SBC microcomputers to monitor vapor leaks in LPG powered vehicles. The paper looks specifically at programming microcomputers to communicate with vapor leaks sensors and with the 3G wireless communication unit. It illustrates numerous applications of programming SBC microcomputers in industrial and automotive automation. More information on the programming environment for microcomputers, including code libraries, involved in program compilation might be found in [1], [2], [3].

References

1. http://exgaz.pl/charakterystyka-czujnikow/ [lipiec 2017].
2. http://gazopomiar.pl/download/DOK-348%20kat.pdf
[lipiec 2017].
3. http://layer.uci.agh.edu.pl/pl/dydaktyka/lab-sens/cw4.html
[maj 2017] .
4. http://systemy.instalacyjne.pl/?p=3682 [lipiec 2017].
5. Wszelak S., Bezprzewodowe usługi sieciowe z wykorzystaniem mikrokomputera Raspberry Pi. Techniki Transportu Szynowego 2015, nr 12.
6. Wszelak S., Inteligentne zarządzanie obiektami z wykorzystaniem mikrokontrolerów SBM i SBC (Arduino i Raspberry Pi). Logistyka 2014, nr 6.
7. Wszelak S., System zarządzania i monitorowania mikroklimatem w naczepach i kontenerach transportowych, Technika Transportu szynowego 2016, nr 12.
Published
2018-06-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests