Transport i obróbka przedmiotów na docierarkach tarczowych

Transport and machining of works in two-disk lapping machines

  • Adam Barylski Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
Keywords: finishing treatmen, time consumption, execution time, machine tools, grinders, surface grinding, lapping of surface, surface treatment

Abstract

Lapping and grinding are classified as a basic finishing operation. This technology can be used on metallic parts, as well as on non-metallic machine elements. Times required to finalize operation are calculated and analyzed in this paper.

References

1. Bakoń A., Barylski A., Ziarna i mikroziarna diamentowe. Rodzaje ścierniw i przykłady zastosowania. Wydawnictwo PG, Gdańsk 2017.
1. Barylski A., Badania docierania powierzchni płasko-równoległych na docierarkach, „Inżynieria Maszyn” 2013, z.2.
2. Barylski A., Obróbka powierzchni płaskich na docierarkach, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2013.
3. Barylski A., Parametry kinematyczne docierarek tarczowych, „TTS. Technika Transportu Szynowego” 2017, nr 12.
4. Materiały techniczno- informacyjne firmy Peter Wolters.
5. Materiały techniczno-informacyjne firmy Stähli.
6. Radawiec P., Ocena jakości wybranych operacji docierania powierzchni elementów płaskich. Prowadz. pracę: A. Barylski, WM, PG, Gdańsk 2017.
7. Stähli A.W., The Technique of Lapping, Pieterlen/Bienne, Szwajcaria.
8. Yunus M., Rahman F., Parametric influence on cutting parameters characteristics in precision machining of ceramic materials, “International Journal of Scientific & Engineering Research” 2012, vol. 3, nr 1.
Published
2018-06-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests